پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لزوم مجازات دانه درشت های مواد مخدر در افغانستان

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید، تا زمانی که دانه درشت های قاچاق مواد مخدر مجازات نشوند، مشکل مواد مخدر به قوت خود باقی خواهد بود. مقام های این وزارتخانه می گویند تا حالا کسانی که محاکمه شده اند، در سطح پایین این تجارت قرار داشته اند.

ندا کارگر، بی بی سی، گزارش می دهد.