پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برهان الدین ربانی به قتل رسید

برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، و رییس جمهوری سابق این کشور در انفجار بمبی مقابل خانه‌اش در منطقه وزیر اکبر خان کابل کشته شد. در زمان انفجار، دو عضو طالبان با آقای ربانی دیدار می‌کردند. آقای ربانی مذاکرات صلح با طالبان را رهبری می‌کرد. گفته شده است در اثر این حادثه عده‌ای دیگر از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هم در خانه آقای ربانی بوده‌اند.