ترور ربانی و تاثیر آن بر گفتگوهای صلح، وضعیت طالبان و جمعیت اسلامی؟

برهانالدین ربانی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، رئیس شورای صلح و رهبرحزب جمعیت اسلامی، دراثر انفجار مواد منفجره‌ای که مردی در عمامه خود پنهان کرده بود، در خانه اش کشته شد.

این مرد و یک فرد دیگر، خود را ازاعضای گروه طالبان معرفی کرده و گفته بودندماموریت دارند در باره مصالحه بین دولت افغانستان و طالبان با او گفتگو کنند.

آقای ربانی، همراه سایر اعضای شورای صلح افغانستان در تلاش برای فراهم کردن زمینه برای صلح با طالبان بود.

او اخیراً از عملکرد طالبان در افغانستان انتقاد کرده و حرکت آنها را "فاجعه آفرین" خوانده بود.

آقای ربانی گفته بود که طالبان ازمیان نوجوانان سربازگیری می‌کنند و به نام دین و مذهب آدم می‌کشند.

او همچنین اوایل این هفته در اجلاس "بیداری اسلامی" در تهران شرکت کرد و بر اساس گزارش‌ها از علمای مسلمان سنی و شیعه خواست که فتوای مشترکی برای تحریم عملیات انتحاری صادر کنند.

به نظرشما ترور رئیس شورای صلح افغانستان، چه تأثیری بر تلاش ها برای صلح با طالبان خواهد گذاشت؟

آیا کشته شدن آقای ربانی به این معنا است که طالبان آماده صلح نیستند؟

با توجه به وزن سیاسی و مذهبی که استاد ربانی درا فغانستان داشت، چه فکر می کنید، چه گونه می توان جای او را پر کرد؟

سئوال و نظرخود را می توانید شام پنجشنبه با تماس به شماره ذیل در برنامه صدای شما با ما شریک کنید.

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

و یا توسط پیامک (اس ام اس)بهشماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ بفرستید.

همچنین می توانیدسئوالودیدگاهخود رابه اینآدرسبه ما ای میل کنید: dari@bbc.co.uk

اگرمایلهستید که ما به شما زنگ بزنیم، می توانید شماه تلفن خودرا توسط پیامک به ما بفرستید.