پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عزای عمومی در افغانستان

در افغانستان به مناسبت ترور برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح، سه روز عزای عمومی اعلام شده است. دولت اعلام کرده از فردا پرچم افغانستان در سراسر کشور و در همه سفارتخانه ها نیمه افراشته خواهد بود. پارلمان افغانستان اعلام کرده که در جلسه ای فوق العاده کشته شدن آقای ربانی را بررسی می کند. پایتخت و شهر غربی هرات امروز شاهد تظاهرات گروهی از طرفداران خشمگین آقای ربانی بود. برهان الدین ربانی دیروز در حمله ای انتحاری در خانه اش در کابل کشته شد.

ندا کارگر، بی بی سی، گزارش می دهد.