روزنامه های کابل: دوشنبه، ۴ میزان

یک هفته گذشته از ترور برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح و رئیس جمهوری پیشین افغانستان، روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی مسائل مرتبط با این ترور پرداخته اند.

آقای ربانی روز سه شنبه گذشته، ۲۹ سنبله/شهریور در خانه خود به وسیله انفجار انتحاری کشته شد. فرد بمبگذار خود را حامل پیام صلح طالبان معرفی و بمب را در دستار خود پنهان کرده بود.

ماندگار واکنش حامد کرزی و سخنگویان او به ترور برهان الدین ربانی را نقد کرده و نوشته که مهمترین جمله ای که آقای کرزی در این خصوص گفته این است که "نمی دانستم قاصد قاتل می شو" و دیگر تا حال سخن درخور توجهی نگفته است.

نویسنده افزوده که "حالا دیگر کارد به استخوان رسیده" و تا چه وقتی باید "مسامحه" کرد و دست روی دست گذاشت و دید که شخصیتهای ملی افغانستان قربانی "توطئه های بیگانگان" می شوند. ماندگار تاکید کرده که مقامهای ارشد دولت باید پاسخ دهند که چگونه یک بمبگذار همراه بمب به خانه آقای ربانی رسید.

به نظر سرمقاله نویس این روزنامه، "تنها دست های بیرونی در این حادثه دخیل نبوده و بدون شک همکاران و همدستانی در درون کشور و حتی در درون نظام داشته اند". نویسنده همچنین تاکید کرده که دولت باید موضع خود را در مورد "پاکستان" روشن کند و "مردم منتظر اقدامات قاطع و عملی هستند".

ماندگار به این باور است که کاخ ریاست جمهوری تا حال واکنش صریحی در این خصوص نشان نداده و نویسنده این امر را "بازی خطرناک" توصیف و تاکید کرده که به این بازی باید پایان داده شود و چگونگی ترور رئیس شورای صلح از مجاری قانونی پیگیری شود.

آرمان ملی در سرمقاله خود با عنوان "جناب رئیس جمهور! به تروریستان دیگر رحم نکنید"، نوشته که آقای کرزی در برابر تروریستها "مدارا" کرده و قصد نداشته که آنها ضعیف و بی روحیه شوند. به نظر روزنامه، برخی افراد در درون حکومت تلاش دارند که تروریستهای بازداشت شده مجازات نشوند.

روزنامه افزوده که تا حال نیروهای امنیتی صدها تروریست را دستگیر کرده اند، اما از اقدامات بعدی علیه آنها خبری نیست و مردم نمی دانند که دادگاهها با آنها چه برخوردی می کنند. نویسنده همچنین نوشته که آقای کرزی به جز چند مورد، از امضای حکم اعدام تروریستهای محکوم شده خودداری کرده است.

نویسنده آرمان ملی افزوده که ترحم نسبت به تروریستها باعث شده که آنها با جرات بیشتر و با سلاحهای پیشرفته تر به مراکز شهرها حمله کنند. آرمان ملی همچنین نوشته که اگر حکومت از ترور احمد ولی کرزی و برهان الدین ربانی پند گرفته باشد، باید در اقدام علیه تروریستها قاطع باشد.

چراغ در سرمقاله خود نوشته که ترور برهان الدین ربانی "معادله قدرت را در کشور دیگرگون خواهد کرد" و مخالفان و موافقان جدیدی را در عرصه سیاسی و حتی نظامی به وجود خواهد آورد. به نظر نویسنده، آقای ربانی "یکی از ستونهای اصلی بازدارنده مخالفتهای جدی و ویرانگر در برابر نظام بود".

نویسنده افزوده که رهبر پیشین جمعیت اسلامی در ده سال گذشته از برخورد خشمگینانه طرفداران این حزب علیه دولت جلوگیری و آنها را به آرامش دعوت کرد، اما پس از ترور او حکومت حامد کرزی با چالشهای جدی رو به رو خواهد شد.

چراغ دلیل این امر را ناشی از "بی پاسخ ماندن سوالهای زیاد" در مورد ترور برهان الدین ربانی دانسته و افزوده که در عین حال شماری از افراد در داخل حکومت تلاش خواهد کرد که تحقیقات در مورد ترور او از مسیر اصلی آن منحرف شود و به بن بست برسد.

هشت صبح نوشته که ادامه قتلهای زنجیره ای در افغانستان درد سرهای زیادی برای حکومت این کشور در پی داشته است. به نظر نویسنده، در پی این قتلها، حکومت از یک سو افراد با تجربه و چهره های کارآزموده را از دست داده و از سوی دیگر ترور این افراد با "اما و اگرهایی" همراه شده است.

سرمقاله نویس هشت صبح افزوده مشکل حکومت این است که نتوانسته از این ترورها جلوگیری کند و عاملان آنها را هم شناسایی نتوانسته است. به نظر نویسنده، ترور افرادی مانند احمد ولی کرزی، ژنرال داوود داوود و اخیرا برهان الدین ربانی "شک برانگیز" بوده و بار سنگینی را بر دوش حکومت گذاشته است.

هشت صبح نوشته که مخالفان و "پاکستان" حالا "آسیب پذیری" حکومت افغانستان را بخوبی می دانند و مخالفان با ترور رهبران قومی در جامعه چندقومی افغانستان، شک و تردیدهای فراوانی خلق می کنند و از سوی دیگر جازدن یک مهاجم انتحاری به عنوان مذاکره کننده، برنامه مصالحه را "بسیار تحقیر کرد".

مدیر مسئول روزنامه افغانستان نوشته که ترورهای زنجیره ای رهبران مجاهدین را هدف قرار داده و این امر هر چند واکنشهای متفاوتی را در پی داشته اما در مورد جلوگیری از آن هم موافقان و هم مخالفان سیاسی نظام نظر مشترک دارند.

روزنامه اما افزوده که این قتلها برنامه مصالحه را، که به نظر روزنامه موفقیتی در پی نداشته، با پرسشهای جدی مواجه خواهد کرد. روزنامه افغانستان افزوده در حالی که شمار منتقدان مصالحه با طالبان بیشتر می شود، پیشرفتهای این برنامه هم با ابهامهای زیادی مواجه خواهد شد.

نویسنده به این نظر است که اینها همه مسائلی هستند که ناشی از بی برنامگی حکومت افغانستان در خصوص تامین امنیت و آشتی با طالبان است. به نوشته روزنامه، تا حال حکومت برنامه مصالحه بدون برنامه پیش برده و در خصوص تامین امنیت هم برنامه دقیق و عملی ندارد.

مطالب مرتبط