پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راهپیمایی صدها نفر از هواداران برهان الدین ربانی در کابل

امروز صدها نفر از هواداران برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان، در کابل راهپیمایی کردند. تظاهرکننده ها می گویند سازمان ملل متحد باید درباره ترور آقای ربانی تحقیق کند. آنها در شعارهایشان به سیاست های دولت برای مذاکره با طالبان هم اعتراض داشتند.

علی سلیمی گزارش می‌دهد.