پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با فاروق وردک وزیر معارف آموزش و پرورش افغانستان

علی آرین با فاروق وردک وزیر معارف آموزش و پرورش افغانستان گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده با آنکه در ده سال گذشته توسعه معارف از اولویت‌های اصلی دولت بوده، چرا تاکنون در بسیاری مناطق این کشور مکتب نیست و اگر هم هست این مکاتب با مشکلات نبود ِ کتاب و آموزگار روبرو هستند؟