پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احیای سنت قدیمی "توپ چاشت" در کابل

هر شهری آداب و سنت‌های خودش را دارد که بعضی از آن‌ها با گذشت زمان فراموش می‌شود ، مثل شلیک "توپ چاشت" در کابل. حالا شهرداری این شهر این سنت قدیمی را احیا کرده.

علی آرین گزارش میدهد.