پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش تند سفیر بریتانیا در کابل به مانع تراشی برای صلح

معمولا سیاستمدارها با زبان دیپلماتیک نگفته‌ها را می‌گویند؛ به ویژه، دیپلمات‌های بریتانیایی. اما وقتی سفیر بریتانیا در کابل می‌گوید آن‌هایی که برای افغانستان نقشه کشیده‌اند تا مثل لاشخور برگردند برای تکه پاره‌های این کشور اشتباه می‌کنند، دو معنا دارد: یا ماموریتش تمام شده یا عصبانی‌ا است از تحولات اخیر و بالا گرفتن حملات شورشیان. ویلیام پی‌تی در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفته احتمالا باید در استراتژی گفت و گو های صلح با طالبان تجدید نظر کرد. او همچنین گفته نه تنها آمریکا بلکه بریتانیا هم می‌خواهد همکاری استراتژیک را با افغانستان، حتی بعد از خروج نیروهایش، ادامه دهد.

گزارش از جمال الدین موسوی.