پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با اسحاق توخی، دستیار دکتر نجیب الله

اسحاق توخی دستیار دکتر نجیب الله، آخرین رئیس جمهور نظام تحت حمایت اتحاد شوروی، که تا روز مرگ او همراه‌اش بود، می گوید مرگ دکتر نجیب الله به دست طالبان دلایلی فراتر از اراده بازیگران داخلی درافغانستان دارد. در پانزدهمین سالروز مرگ دکتر نجیب الله او می گوید ناکام کردن سازمان ملل متحد در انتقال صلح آمیز و منبع اصلی بحران هایی است که تا امروز ادامه دارد و از میان رهبران سیاسی و مردم افغانتسان قربانی می گیرد.

آصف معروف، خبرنگار بی‌بی‌سی، با اسحاق توخی گفت‌وگو کرده است