روزنامه های کابل: شنبه، ۹ میزان

تاکید حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان بر تجدید نظر در طرح مصالحه با طالبان و آغاز گفتگو با حکومت پاکستان، در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب گسترده ای یافته است.

آقای کرزی روز جمعه، ۸ میزان/مهر، در نشست شورای علما گفت: "دیگر جوابی من ندارم مگر اینکه بگویم جانب مقابل در این مذاکره پاکستان است. چون ما ملا عمر را پیدا کرده نمی توانیم، کجاست (او)؟ شورای طالبان را پیدا کرده نمی‌توانیم، کجاست؟ قاصدی به نامشان می‌آید و می‌کشد. پس با کی باید صحبت کرد؟ مگر اینکه با پاکستان."

هشت صبح در مطلب اصلی خود با عنوان "اقدام خوب اما دیر" نوشته که حکومت افغانستان سرانجام پس از سالها تلاش بی حاصل، دریافت که دیگر مذاکره با طالبان نتیجه ای ندارد و حالا حامد کرزی در جستجوی راهی برای گفتگو با دولت پاکستان است.

به نظر این روزنامه هر چند آقای کرزی این تصمیم را خیلی دیر اتخاذ کرده، اما مناسب و مطابق به واقعیت های عینی افغانستان و منطقه است. هشت صبح افزوده که با رویکرد جدید دولت افغانستان گفتگوهای صلح از حالت گفتگو با مخالفان داخلی به گفتگو با یک کشور خارجی تبدیل می شود.

نویسنده هشت صبح معتقد است که بر اساس تصمیم جدی حکومت حامد کرزی، دیگر شورای عالی صلح افغانستان نقش تعیین کننده ای در مذاکرات صلح نخواهد داشت و حکومت از مجراهای دیپلماتیک این گفتگوها را به پیش خواهد برد.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود با عنوان "پایان گفتگوهای بی حاصل" نوشته که طرح گفتگو با طالبان در ماههای اخیر به عنوان جایگزین جنگ با طالبان مطرح بوده، ولی به نظر بسیاری از گروههای سیاسی و مردم افغانستان طرح "محکوم به شکست" بوده است.

به نظر مدیر مسئول این روزنامه، در این طرح ابتدایی ترین اصولی که برای آغاز گفتگو لازم بود هم، با مشکل مواجه شده بود و از جمله اعتقاد دو طرف برای گفتگو و مصالحه در این طرح وجود نداشته است. نویسنده افزوده که طالبان به عنوان یک طرف قضیه اصلا حاضر به گفتگو نبودند.

محمد رضا هویدا در این مطلب نوشته که دولت در ارائه این طرح مرتکب "اشتباهاتی" شده و یکی از این اشتباهها، مشورت حکومت با افرادی بوده که فهم درستی از واقعیت های کشور ندارند در حالی که به نوشته این روزنامه، باید در تهیه این طرح با مردم و احزاب سیاسی مشورت می شد.

روزنامه افغانستان در ادامه افزوده که دولت در این طرح خود تعریف مشخصی از دوست و دشمن هم نداشته و اصلا مشخص نیست که هدف مقامهای حکومتی از اصطلاح های "برادران ناراضی، تروریست، طالبان میانه رو و طالبان تندرو" چیست.

ماندگار نوشته که آقای کرزی هنوز هم طالبان را "برادر" خطاب می کند و فکر می کند که در ترور شخصیت های سیاسی افغانستان دست هایی غیر از گروههای شورشی در این کشور دخیل بوده است. به نظر روزنامه، در حالی که عامل ترورهای زنجیره ای مشخص است، آقای کرزی هنوز موضع محتاطانه ای دارد.

این روزنامه مدعی است که سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، آی اس آی، در پس این ترورها است و این سازمان به عنوان دولتی در دورن دولت پاکستان عمل می کند و نفوذ آن در افغانستان به حدی است که حتی ریشه های آن تا درون کاخ ریاست جمهوری افغانستان هم رسیده است.

ماندگار افزوده که با این حال، آقای کرزی باز هم در قبال پاکستان موضع "ملتمسانه ای" در پیش دارد و دولت این کشور را دولت برادر خطاب می کند. نویسنده تاکید کرده که "دیگر لازم نیست به سیاست های ناکام" ادامه داد، بلکه مسائل مهم کشور باید روشن و مشخص باشد.

این روزنامه، در ادامه افزوده که در حال حاضر افکار عمومی در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر در برابر خشونت طلب ها بسیج شده و این خود فرصت مناسبی است که دولت افغانستان با استفاده از آن اقتدار مشروع خود را به نمایش بگذارد.

روزنامه سخن جدید در مطلبی با عنوان "تکمیل کابینه توسط مجلس ناقص!" نوشته که رئیس جمهوری در نزدیک به دو سال گذشته اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی نکرد و افرادی را به طور "غیرقانونی" به عنوان "سرپرست" در وزارتخانه ها نگهداشت.

روزنامه افزوده حالا که مجلس در پی جنجالهای انتخاباتی دچار مشکلات درونی شده و به همین دلیل نمایندگان معترض در نشست های مجلس شرکت نمی کنند، آقای کرزی تصمیم به معرفی اعضای کابینه خود به مجلس "ناقص" گرفته است.

به نظر نویسنده سخن جدید، حکومت تصمیم دارد که با معرفی هفت عضو کابینه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس، با استفاده از عدم حضور ائتلاف حمایت از قانون در مجلس، به عنوان مخالفان سرسخت حکومت، از چالشهای احتمالی در گرفتن رای اعتماد از مجلس برون آید.

مدیر مسئول سخن جدید در ادامه پیشنهاد کرده که بهتر این است که ابتدا حکومت مشکلات در داخل مجلس و به ویژه مشکلاتی که در ارتباط با ائتلاف حمایت از قانون وحود دارد را حل کند و پس از آن بقیه اعضای کابینه را به مجلس معرفی کند.

مطالب مرتبط