پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشینه تلاش‌ها برای آشتی ملی در افغانستان

برنامه آشتی ملی در افغانستان به نظر دستخوش بحرانی جدی شده است. چند روز بعد از مرگ برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح، رئیس جمهوری افغانستان می گوید دولتش دیگر با طالبان مذاکره نخواهد کرد. این در حالیست که آمریکا پاکستان را به حمایت از شبکه حقانی و فعالیت های تروریستی این گروه متهم کرده است. در حالی که روابط اسلام آباد - واشنگتن تیره و تار شده، آینده صلح با طالبان هم در حاله ای از ابهام قرار گرفته است.

فریبا صحرایی گزارش می‌دهد