روزنامه های کابل: دوشنبه، ۱۱ میزان

تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان از موضوع های اصلی مطالب تحلیلی و سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است.

اخیر در پی ترور برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح و رئیس جمهوری پیشین افغانستان، روابط این دو کشور به شدت تیره شده است. مقامهای حکومت افغانستان دست پاکستان را در پس این ترور می داند، اما پاکستان آن را تکذیب کرده است.

روزنامه افغانستان در ادامه نوشته که سخنان اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری در باره این که دیگر طرف گفتگو طالبان نه بلکه پاکستان خواهد بود را نشانه ای از آشکار شدن این واقعیت دانسته که راهی را که تا حال برای آشتی با طالبان رفته ایم، "بیراهه" بوده است.

محمد رضا هویدا نوشته که دولت افغانستان برای چند سال تمام تلاشهای خود را بر برنامه صلح با طالبان متمرکز کرد و این کار را تا حدی مورد توجه قرار داد که کارهای دیگر دولت تحت تاثیر آن قرار گرفت، ولی طالبان هر بار به درخواست صلح دولت، با حملات انتحاری پاسخ دادند.

به نظر مدیر مسئول افغانستان، دولت افغانستان به امید رسیدن به آشتی با طالبان، همه خشونتها و حملات سازمان یافته گروههای شورشی را تحمل کرد، ولی اخیرا "به طور غیرمنتظره" تغییر روش داد و طالبان را "گوش به فرمان دیگری" خواند و از بی فایده بودن تاکید بر گفتگو با آنها سخن گفت.

نویسنده در ادامه پرسیده که آیا عنوانها و امتیازاتی که تا حال به طالبان داده شده پس گرفته خواهد شد و آیا دولت در مورد سیاستها و برنامه های گوناگونی که برای جلب رضایت طالبان روی دست گرفته، تجدید نظر خواهد کرد و در نهایت دولت برای گفتگو با پاکستان آمادگی لازم دارد یا نه.

روزنامه سرنوشت نوشته که حالا به نظر می رسد که "سیاست برادری" با پاکستان تغییر می کند و حالا مقامهای حکومت افغانستان استدلال می کنند که پاکستان در سطح وسیعی با افغانستان در تلاش "دشمنی" با افغانستان است.

به باور سرمقاله نویس این روزنامه، مقامهای حکومت افغانستان چه پاکستان را برادر بخواند و چه دشمن، پاکستان به هر حال به "دشمنی" خود با افغانستان ادامه می دهد، اما مهم این است که تغییر در سیاستهای حکومت افغانستان در قبال پاکستان باید چگونه باشد.

سرنوشت افزوده که در تغییر سیاست در مورد پاکستان باید به این پرسش ها پاسخ داده شود که این تغییر باید مبتنی بر چه اصولی باشد و از چه امکاناتی باید استفاده شود. به باور نویسنده، مواضع افغانستان و آمریکا در این مورد باید هماهنگ باشد، اما به باور روزنامه، تغییر موضع آمریکا در قبال پاکستان "مشکوک" است.

اخیرا مقامهای آمریکایی شبکه حقانی را بازوی اجرایی سازمان اطلاعاتی پاکستان خوانده و خواستار قطع روابط پاکستان با این شبکه و دیگر گروههای شورشی در افغانستان شده اند، اما پاکستان این اتهامات را رد کرده است.

به نظر سرنوشت، آمریکا به زودی از موضع تند خود علیه پاکستان عقب نشینی خواهد کرد و در آن صورت افغانستان این مساله را بررسی کند که آیا می تواند در برابر پاکستان به عمل متقابل دست بزند و نیروهای ضد پاکستانی را حمایت کند و آیا چنین کاری موثر خواهد بود یا نه.

روزنامه سخن جدید نوشته که در پی تیرگی روابط افغانستان و پاکستان، آقای کرزی تصمیم به سفری به هند و امضای موافقتنامه استراتژیک با این کشور گرفته است. به نظر روزنامه، چنین کاری از جانب آقای کرزی بیشتر واکنشی و زودگذر است و نه مبتنی بر یک راهکار درازمدت.

به باور مدیر مسئول این روزنامه، با انجام سفر آقای کرزی به هند و برقراری روابط استراتژیک با این کشور، این نگرانی وجود دارد که این امر خشم پاکستان را در پی داشته باشد و این کشور برای مشارکت در تامین ثبات و مبارزه با عوامل ناامنی در منطقه صداقت لازم به خرج ندهد.

سخن جدید افزوده که افغانستان باید فارغ از اختلافات هند و پاکستان، روابط خود با این دو کشور را به صورت متعادلی برقرار کند، اما این امر زمانی امکان پذیر است که سیاست خارجی افغانستان توسط دستگاه دیپلماسی حرفه‌ای برنامه‌ریزی شده باشد، چیزی که به نظر نویسنده، هنوز جای آن در افغانستان خالی است.

اما روزنامه ماندگار در مطلبی نوشته که حامد کرزی هنوز هم تردید دارد که با چه کسی گفتگو کند – با طالبان یا پاکستان؟ نویسنده این سوال را مطرح کرده که آیا رئیس جمهوری واقعا تغییر جهت داده و آیا او متوجه "اشتباهات سیاسی" خود شده است.

به نظر احمد عمران در این مقاله، زمانی که آقای کرزی از کشور خاصی برای گفتگو بجای طالبان سخن می گوید، معنایش این است که این کشور در ناامنی افغانستان چنان دست بالا دارد که از طالبان و دیگر گروههای شورشی در این کشور به عنوان "ابزار دم دست" خود استفاده می کند.

ماندگار در سرمقاله خود نوشته که آقای کرزی حالا خطر تشکیل جبهه متشکل از بازماندگان جریان مقاومت را دانسته و می داند که در پرونده ترور برهان الدین ربانی تا میزانی مقصر شناخته می شود. به نظر نویسنده، او به همین دلیل سخنان "مناسب حال مردم" می گوید تا از تشکیل جبهه ای در مقابل خود جلوگیری کند.

به باور این روزنامه، سخنانی را که حالا آقای کرزی در مورد مذاکره با طالبان می گوید، باید شش سال پیش و زمانی که تازه این موضوع مطرح شده بود، می گفت. ماندگار افزوده که بارها به آقای کرزی گفته شده بود که اشتباه می کند و تصمیم گیرندگان اصلی کسان دیگر از طالبان هستند.

مطالب مرتبط