پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی فزاینده زنان افغان از بازگشت طالبان به قدرت

دو نهاد بزرگ امدادی در افغانستان هشدار داده اند که تلاش برای معامله سیاسی با طالبان، آزادی زنان را به خطر خواهند انداخت. در گزارش اکسفام و «اکشن اِید» گفته شده از هر ۱۰ زن، ۹ نفر نگران بازگشت طالبان به قدرت هستند.

نداکارگر از کابل گزارش می‌دهد.