روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۱۳ میزان

رویکرد جدید حکومت افغانستان در مورد مذاکره با طالبان و تیرگی روابط این کشور با پاکستان، موضوع اصلی مورد بحث در مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

اخیرا در پی ترور برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح و رئیس جمهوری پیشین افغانستان، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان گفته که دیگر برای مصالحه با طالبان، با این گروه مذاکره نمی کند، بلکه با حامیان آنها به عنوان طرف اصلی وارد گفتگو خواهد شد.

ماندگار رویکرد جدید حکومت حامد کرزی را "چرخش رئیس دولت در مذاکره با طالبان" نامیده و نوشته که او در اظهارات اخیر خود به دو موضوعی پرداخت که سالها در این مورد انتقادهای شدیدی مطرح شده بود، ولی او آنها را جدی نگرفت.

به نظر نویسنده، موضوع اول این است که "ما در مبارزه با دهشت افگنی با دولتها طرف هستیم و نه با گروههای وابسته به آنها" و موضوع دوم این که پناهگاههای تروریستی در خاک پاکستان است و "نهادهای امنیتی آن کشور از حامیان محوری گروههای دهشت افگن" هستند.

سرمقاله نویس ماندگار افزوده که بارها به آقای کرزی گفته شده بود که طالبان اهل مدارا و صلح نیستند، آنها تنها "عاملان اجرای اهداف دیگران هستند و نه تصمیم گیرندگان اصلی". به نظر نویسنده، این که آقای کرزی تازه متوجه این موضوع شده، "عیب در تشخیص او از دوست و دشمن واقعی مردم" است.

روزنامه در ادامه نوشته که هر چند رویکرد جدید آقای کرزی با استقبال مردم مواجه شده، ولی با توجه به "تجربه های منفی" مردم در چنین موارد، نمی شود به این گونه رویکردها اعتماد کرد. ماندگار افزوده که عملی کردن این سیاست نیازمند اراده قاطع است که آقای کرزی نمره خوبی در این زمینه نیاروده است.

چراغ رویکرد تازه حکومت آقای کرزی را "اولین گام در مسیر بازنگری سیاستهای منطقه ای" آن دانسته و نوشته که حکومت باید بر اساس این رویکرد مرزهای روشنی را میان دوستان، دشمنان و کسانی که برای مذاکره انتخاب خواهند شد، ترسیم کند.

روزنامه سفر آقای کرزی به هند و امضای موافقتنامه استراتژیک با این کشور را هم چرخشی بزرگ در سیاستهای حکومت او در قبال پاکستان خوانده است. به نظر چراغ، این امر بیانگر آن است که افغانستان دیگر حاضر نیست به طور یک‌جانبه در فکر تامین منافع استراتژیک پاکستان باشد.

روزنامه افزوده که این در حالی است که پاکستان هیچ توجهی به منافع افغانستان ندارد و همواره در فکر دامن زدن به"ناامنی و بحران آفرینی" برای افغانستان است. چراغ افزوده که ترور برهان‌الدین ربانی باعث بیداری دولتمردان افغان و آگاهی از "نیات شوم پاکستان" شده است.

نویسنده در ادامه نوشته که هرچند آقای کرزی حرف آخر خود را در مورد پاکستان نگفته، اما بازنگری روابط با پاکستان و طالبان به عنوان "گماشتگان" این کشور و اتخاذ سیاستهای روشن در این مورد، بدون تردید مردم را در کنار حکومت او قرار خواهد داد.

روزنامه اراده در پاسخ به این پرسش که روند مذاکرات صلح با طالبان چرا تغییر کرد، نوشته که این گروه نشانی مشخصی ندارد، استقلال عمل و صلاحیت تصمیم ندارد و به دلیل این که تحت حمایت اقتصادی و نظامی دیگران قرار دارد، بدون دستور مراجع حمایت کننده خود نمی تواند کاری انجام دهد.

سرمقاله نویس اراده افزوده که به همین دلیل، برنامه مصالحه حکومت آقای کرزی به وجود صرف هزینه سنگین و تلفات بسیار حتی ترور رئیس شورای عالی صلح، با ناکامی مواجه شد. اراده با لحن طعنه آمیزی افزوده که پیش از این که سود کاری مشخص نباشد، نباید برای آن قربانی بیشمار داد.

نویسنده همچنین نوشته که درست است که دولت و ملت افغانستان صلح دوست هستند، اما این موضوع نباید دستمایه "زد و بندهای سیاسی و معامله" شود و در نهایت به بیراهه کشانده شود و برای آن قربانیهای بیشتر از سود آن هم داد.

اراده در ادامه سرمقاله خود ابراز امیدواری کرده که حالا که حکومت افغانستان با رویکرد تازه ای در پیش گرفته، امکان آن وجود دارد که مذاکرات صلح با "مراجع اصلی" آن صورت گیرد و پایداری آن هم "تضمین بین المللی یابد".

سرنوشت با اشاره به سفر اخیر حامد کرزی به هند نوشته که دیگر حفظ توازن در روابط افغانستان با کشورهای منطقه به درد این کشور نمی خورد. نویسنده پاکستان را به عنوان مثالی در این مورد ذکر کرده که به تعبیر روزنامه، در هیات دوست، با افغانستان دشمنی می کرد.

روزنامه افزوده که پس از این افغانستان باید با هند روابط بیشتری داشته باشد تا برای پاکستان ثابت کند که افغانستان دیگر با این کشور دوست نیست و می تواند که با دشمنان آن هم دوستی کند. به نظر سرنوشت، افغانستان از این موضوع می تواند به عنوان یک وسیله فشار بر پاکستان هم استفاده کند.

سرنوشت به این باور است که حالا دیگر وقت دوستی با پاکستان گذشته و برای برقراری روابط با قدرتهای مخالفت پاکستان گامهای عملی برداشته شود. به نظر نویسنده، روابط با این قدرتها و از جمله دوستی با هند، کشوری که دشمن پاکستان شمرده می شود، می تواند به دشمنی پاکستان با افغانستان نقطه پایان بگذارد.

اعتصاب غذایی سیمین بارکزی، عضو سلب صلاحیت شده مجلس نمایندگان، موضوع تتر اول روزنامه هشت صبح است که همراه عکسی از او و فرزندانش چاپ شده است. نویسنده خانم بارکزی را "نماینده اعتراض و ناخشنودی چند قرن مادران این سرزمین" خوانده است.

خانم بارکزی نماینده هرات بود که با هشت تن دیگر در پی جنجالهای انتخاباتی سلب صلاحیت شد و او از چهار روز پیش در اعتراض به این امر در خیمه ای در نزدیک ساختمان مجلس دست به اعتصاب غذایی زده است. او گفته که اگر به درخواست او رسیدگی نشود، تا مرگ دست از اعتصاب برنخواهد داشت.

سنجر سهیل در این مطلب نوشته که: "وقتی خبر اعتصاب غذایی سیمین بارکزی را خواندم گریستم و تلخ گریستم". صاحب امتیاز هشت صبح با لحن کنایه آمیزی افزوده که خانم بارکزی به عنوان مادری دست به اعتصاب زده تا "فرزندانش بدانند که مادر خود را ناراحت کرده اند".

هشت صبح همچنین در صفحه اول خود ستونی را زیر عنوان "همراه با سیمین بارکزی" باز کرده که در آن مطالب ویژه ای را در ارتباط با اعتصاب غذایی او به همراه روز شمار این اعتصاب چاپ می کند. روزنامه از قول او نوشته که امیدوار است که با این اعتصاب به تامین عدالت کمک کند.

مطالب مرتبط