پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدمین سالگرد انتشار سراج الاخبار، اولین روزنامه مدرن افغانستان

فردا درست صد سال از انتشار «سراج الاخبار»، اولین روزنامه مدرن افغانستان، می‌گذرد. پیش از این روزنامه، دو پانزده روزه‌ای به نام به شمس النهار برای مدت کوتاهی منتشر شد ولی سراج الاخبار هشت سال منتشر شد و روزنامه نگاری مدرن را در افغانستان پایه گذاشت. محمود طرزی، سردبیر این روزنامه، را پدر روزنامه نگاری معاصر افغانستان می‌خوانند.

آصف معروف گزارش می‌دهد.