افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، توافقنامه استراتژیک افغانستان و هند

حق نشر عکس AP

افغانستان که پس از سقوط طالبان در زمینه صلح و ثبات و بازسازی به کمک های جهانی و منطقه ای به خصوص کشورهای همسایه‌اش از جمله پاکستان به شدت نیازمند بوده است، ظاهرا از همکاری این همسایه شرقی نامید شده است.

اخیرا و درپی ترور برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، روابط کابل واسلام آباد، به شدت پر تنش شده است.

مقامات افغان، پاکستان رابه بازی دوگانه در قبال افغانستان، حمایت از گروه های شورشی فعال در این کشورمتهم می کنند و حتی گفته‌اند که پاکستان در کشتن آقای ربانی نیز دست داشته است.

این اتهامات همواره از سوی مقامات پاکستان تکذیب شده است.

در میان این تنش های فزاینده، افغانستان و هند، رقیب منطقه‌ای پاکستان، یک توافقنامه همکاری‌های استراتژیک را امضاء کرده اند که برمبنای آن همکاری های کابل و دهلی درزمینه امنیت و توسعه گسترش می‌یابد.

هند و پاکستان دو قدرت رقیب در منطقه محسوب می‌شوند و نزدیکی افغانستان با هند، همواره باعث نگرانی و ناخرسندی پاکستان بوده است.

اما شما نقش هند و پاکستان را در افغانستان چگونه می‌بینید؟

به باور شما افغانستان چگونه می تواند با در نظرگیری منافع خود و تامین منافع مشروع آنها، از شرایط به سود خود استفاده کند؟

اساسا چه کاری از پاکستان در راستای تامین ثبات در افغانستان ساخته است و به نظر شما چگونه می‌شود این کشور را به همکاری های سازنده و صادقانه واداشت؟

برای طرح دیدگاه ها و پرسش هایتان دراین زمینه شام پنجشنبه به شماره ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ زنگ بزنید.

به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ پیامک یا ( اس ام اس) بفرستید.

ویاهم اگر مایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، لطفا شماره تلفن ونظر کوتاه تان را به نشانی dari@bbc.co.uk ای‌میل کند.