دورنمای آموزش عالی خصوصی در افغانستان

حق نشر عکس Getty

در مجله فرهنگی سی ام اکتبر به نقش و جایگاه آموزش عالی خصوصی در افغانستان پرداخت. اظهار نگرانی نهادهای بین المللی در مورد غارت آثار تاریخی لیبی در جریان مخاصمات و برگزاری جشنواره میلاد کابل از دیگر موضوعات مطرح در این شماره است.

ایجاد و رشد مراکز تحصیلات عالی خصوصی، یکی از ویژگیهای آموزش در ده سال اخیر در افغانستان بوده است. اکنون بیش از 50 موسسه تحصیلات عالی خصوصی در کابل و شهرهای دیگر افغانستان فعال است و براساس برآوردها حدود یک سوم مجموع دانشجویان در عرصه تحصیلات عالی را محصلان مراکز خصوصی تشکیل می دهند.

به نظر کارشناسان روی آوری به مراکز آموزش عالی خصوصی دلایل متعددی دارد که افزیش میزان فارغ التحصیلان آموزش متوسطه در کنار ظرفیت اندک و ضعف آموزشی دانشگاههای دولتی، بهبود نسبی درآمد خانواده ها و کیفیت بهتر آموزش خصوصی جزو آن است.

در برنامه های گذشته ما به وضعیت آموزش خصوصی ابتدایی نگاهی داشتیم. در این برنامه، نقش آموزش عالی خصوصی در افغانستان و چالشهای پیرامون آن را با دو تن از مسئولان این مراکز به بررسی می گیریم.

لطیف روشن، رییس مرکز تحصیلات عالی باختر، بر این نظر است که رشد و بهبود کیفیت کار در این عرصه مستلزم آن است که اتحادیه ای سراسری متشکل از همه این مراکز ایجاد شود و رقابت سالم میان آنها به جریان بیفتد. به گفته آقای روشن، یکی از ضرورتها ایجاد یک هیئت نظارت و اعتباردهی برای ارزیابی پیگیر بر کار این نهادها، و در عین حال همکاری نهادهای دولتی با آنها است.

الهام غرجی، رییس مرکز تحصیلات عالی گوهرشاد، رشد تحصیلات عالی خصوصی را در ده سال اخیر در افغانستان چشمگیر و سریع می داند و دلایل آن را تقاضای گسترده موجود و ظرفیت اندک مراکز تحصیلات دولتی می شمارد. آقای غرجی، در عین حال بر این باور است که رشد کیفی تناسب چندانی با جنبه کمی قضیه نداشته و برخی از این مراکز نسبت به تحصیلات عالی با دید تجاری برخورد کرده اند؛ اما با این وصف به نظر وی بهبود کیفیت تحصیل در نهادهای آموزشی خصوصی به مراتب بیشتر از دانشگاههای دولتی بوده است.

در ادامه مجله فرهنگی هفته از اظهار نگرانی کارشناسان هنری درمورد غار آثار تاریخی لیبی می شنویم. پیش از این یونسکو، نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع هشدار داده بود. این نهاد به دلالان بین المللی آثار هنری و موزیمها هشدار داده است که ممکن است بعضی از آثار هنری یا تاریخی که با آن سروکار پیدا می کنند، در دوران جنگ از لیبیا به غارت رفته باشند. ایرینا بوکووا، رئیس یونسکو، با انتشار بیانیه ای از مردم لیبیا خواست که از "میراث فرهنگی ارزشمندشان" مراقبت کنند. همکار ما مهرداد فرهمند که در دوران جنگ در لیبی از نزدیک شاهد رویدادها بوده، از مراکز عمده تاریخی این کشور می گوید.

در پایان مجله از یک رویداد فرهنگی در پایتخت افغانستان مطلبی داریم: از برگزاری سمینار علمی-تحقیقی دو روزه ای زیر عنوان میلاد کابل. شرکت کنندگان در این گردهمایی به عرضه آثار ادبی و هنری درباره کابل و پیشینیه تاریخی این شهر پرداختند. داکتر اکرام الدین حصاریان استاد ادبیات در دانشگاه کابل و یکی از شرکت کنندگان این جشنواره از چند و چون این گردهمایی می گوید و از نقشی که برگزاری چنین نشستهایی در معرفی پیشینه تاریخی این شهر خواهد داشت.

مطالب مرتبط