پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار تازه ناتو به پاکستان

ناتو هشدار داده که پاکستان هم از فعالیت های شبکه حقانی در امان نخواهد بود. کارستن یاکوبسن سخنگوی نیروهای ائتلاف در افغانستان، در گفتگو با تلویزیون فارسی بی بی سی گفته شبکه حقانی در درازمدت به پاکستان هم آسیب خواهد زد. آمریکا در روزهای اخیر از سازمان اطلاعاتی پاکستان خواسته ارتباط با گروه حقانی را قطع کند. خبرنگارمان ندا کارگر از این ژنرال آلمانی پرسیده این خطر تا چه حد جدیست؟