پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کرزی: در تامین امنیت ناکام بودیم

ده سال پیش در چنین روزی رژیم طالبان در افغانستان در پی حملات به رهبری آمریکا سرنگون شد. بسیاری افغان امیدوار بودند که با روی کار آمدن دولت جدید و حضور ده ها هزار نیروی خارجی در کشورشان دیگر در صلح و آرامش زندگی کنند. اما ده سال بعد، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در یک مصاحبه ویژه با بی بی سی گفته که دولتش و ناتو در آوردن امنیت برای افغان ها ناکام بوده است.

جان سیمپسون،بی بی سی، گزارش می دهد.