روزنامه های کابل: شنبه، ۱۶ میزان

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به تحلیل تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان و همچنین امضای موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و هند پرداخته اند.

در پی ترور برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح و رئیس جمهوری پیشین در ۲۹ سنبله/شهریور روابط میان افغانستان و پاکستان به شدت تیره شده است. مقامهای افغان گفته اند که طرح ترور او ریشه در پاکستان دارد، اما پاکستان این ادعا را رد کرده است.

ماندگار اظهارات اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد پاکستان پس از ترور برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری پیش و رئیس شورای عالی صلح را نقد کرده و آن "مانوری" دانسته که برای حکومت آقای کرزی "بعد داخلی" آن اهمیت دارد.

ماندگار در سرمقاله خود نوشته که آقای کرزی پس از ترور آقای ربانی در داخل کشور به شدت تحت فشار قرار گرفت و حالا می خواهد که بر اساس "سناریوهای پیچیده ای" با مردم "بازی" کند و به همین دلیل، موضع او در برابر پاکستان هم در حد اظهارات دیپلماتیک باقی خواهند ماند و عملی نخواهد شد.

به باور نویسنده، آقای کرزی هیچ وقتی حاضر به رویارویی با پاکستان نشده و حتی در پی حملات موشکی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان هم زبان در کام نگه داشته است. ماندگار افزوده که رئیس جمهوری "در محاصره" افراد نزدیک به پاکستان قرار دارد و با "ناگزیری‌هایی" در قبال پاکستان مواجه است.

این روزنامه تاکید کرده که اگر آقای کرزی واقعا فکر می کند که در روابط افغانستان و پاکستان "کارد به استخوان" مردم افغانستان رسیده، باید در آغاز "مهره های پاکستانی" را از کاخ ریاست جمهوری و نهادهای امنیتی بیرون کند تا قناعت مردم فراهم شود.

اما روزنامه آرمان ملی امضای موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و هند را "نوید دهنده" سیاست روشن و به دور از هراس همسایگان از جانب دولت افغانستان دانسته و نوشته که این سند زمینه های خوبی را برای افغانستان برای جلب کمک های هند فراهم می کند.

به نظر این روزنامه، این موافقتنامه به عنوان نخستین سند همکاریهای استراتژیک میان افغانستان و یک کشور خارجی، جایگاه منطقه ای و بین المللی افغانستان را بالا می برد و کمک هند به ارتش و پلیس افغانستان هم این نیروها را از "انحصار" ناتو خارج می کند.

آرمان ملی در ادامه سرمقاله خود ضمن تاکید بر این که بستن چنین پیمانی با یک کشور بزرگ منطقه، افغانستان را در رشد و توسعه کمک می کند، افزوده: "ما دیگر در منطقه تنها نیستیم، دشمنان مردم ما باید بدانند که دیگر زمان تعاملات ما از چشم آنها به مسائل جهانی و منطقه ای به پایان رسیده است".

هشت صبح نوشته که در زمانی که روابط میان افغانستان و پاکستان تیره شده و افغانستان با هند، رقیب اصلی پاکستان موافقتنامه استراتژیک امضا می کند، از طرح حمله تروریستی به رئیس جمهوری افغانستان جلوگیری می شود.

اخیرا سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت که شش تن به اتهام تلاش برای ترور آقای کرزی دستگیر شده اند که یکی از آنها از محافظان کاخ ریاست جمهوری و بقیه استادان و دانشجویان دانشگاههای کابل و از جمله دانشگاه پزشکی کابل هستند.

به نظر هشت صبح، این موضوع نشان می دهد که مساله استخدام افراد در نهادهای امنیتی و سیاسی در افغانستان تا چه میزانی نیاز به دقت دارد تا از نفوذ "دشمن" در این نهادها جلوگیری شود. هشت صبح افزوده که حالا باید متوجه نفوذ تروریستها به دانشگاهها هم باید بود.

به اعتقاد سرمقاله نویس هشت صبح، "نادیده گرفتن و سهل انگاری" نفوذ شورشیان در نهادهای امنیتی، ترورهای زنجیره ای و حمله به نهادهای کلیدی، شورشیان را جسورتر ساخته تا آنها به نفوذ خود به نهادهای دولتی ادامه بدهند.

به باور هشت صبح، نفوذ شورشیان در ادارات دولتی تبدیل به راهبرد شده و آنها به حدی در این نهادها نفوذ کرده اند که حالا نفوذی آنها به دروازه های کاخ ریاست جمهوری هم رسیده اند. به نظر نویسنده، از ارتباط یک محافظ کاخ ریاست جمهوری به عنوان وسیله رعب و وحشت علیه رئیس جمهوری استفاده می شود.

مطالب مرتبط