پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'ناتو از تبدیل افغانستان به پناهگاه شورشیان جلوگیری می‌کند'

ده سال از سقوط رژیم طالبان گذشته اما مبارزه با این گروه همچنان ادامه دارد. معاون فرمانده ناتو در مصاحبه ای اختصاصی با بی بی سی گفته خشونت ها در بعضی مناطق کم تر شده اگر چه در بعضی جاها، مثل شرق افغانستان، بیشتر هم شده است. با این حال، او می گوید ناتو دیگر نمی گذارد افغانستان به پناهگاهی امن برای شورشیان تبدیل شود.

علی سلیمی گزارش می‌دهد