پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به حضور نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند

از حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان ده سال می گذرد و دقیقا پنج سال پیش آنها مسئولیت تامین امنیت ولایت نا امن هلمند را بر عهده گرفتند. اما در این مدت چه پیشرفتهایی در این ولایت صورت گرفته و آیا این ولایت توان ایجاد امنیت خود را بعد از سال ۲۰۱۴ خواهد داشت؟

پُل وود گزارش می‌دهد