روزنامه های کابل: دوشنبه ۱۸ میزان

مناسبات افغانستان و پاکستان و احتمال تشدید فشارهای آمریکا بر پاکستان، در کنار موضوعاتی چون پایان اعتصاب کاری ائتلاف "حمایت از قانون" در مجلس نمایندگان افغانستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود موضعگیری های اخیر دولت افغانستان در مورد پاکستان را بررسی کرده و نوشته که انتقادهای شدید مقامات افغان در مورد اتهام حمایت پاکستان از طالبان و شبکه حقانی، می تواند پیامدهای منفی برای افغانستان داشته باشد.

این روزنامه نوشته که افغانستان نشان داده است که نمی تواند اسناد و شواهد روشنی در زمینه حمایت پاکستان از شبکه حقانی ارایه کند، از این رو، وارد کردن اتهام به این کشور، بدون اسناد و مدرک، سیاست مناسبی نیست.

سرنوشت نیز به همین مسئله پرداخته و نوشته که افغانستان از بسیاری جهات به پاکستان نیازمند است و "اعلام جنگ" با این کشور، نمی تواند به نفع افغانستان باشد.

این روزنامه نوشته که اگرچه موضعگیری تند دولت افغانستان در برابر پاکستان با استقبال مردم این کشور روبرو شده است، اما سرنوشت افزوده که در این زمینه نمی توان از احساسات کار گرفت.

نویسنده به این باور است که پاکستان یکی از راه های مهم تجارتی برای افغانستان است و علاوه بر این، هزاران پناهجوی این کشور هم اکنون در پاکستان زندگی می کنند و در صورت بدتر شدن مناسبات میان دو کشور، این دو مسئله می تواند به عنوان ابزار فشار علیه دولت افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.

سرنوشت افزوده که دولت افغانستان، در برابر "مداخلات پاکستان" نه با احساسات، بلکه با برنامه سنجیده تر و با حمایت جامعه بین المللی باید اقدام کند.

روزنامه هشت صبح موضوع فشارهای آمریکا بر پاکستان و گزینه های را که آمریکا در این زمینه دارد، از جمله قطع کمک های مالی به پاکستان را بررسی کرده است.

این روزنامه نوشته که بدنبال طرح اتهامات علیه پاکستان در زمینه حمایت از شبکه های تروریستی، مقامات آمریکایی و بریتانیایی از وارد کردن فشار بر پاکستان در این زمینه سخن گفته اند.

اما روزنامه هشت صبح به این باور است که پاکستان، توانسته متحدان مهمی را در سطح بین المللی برای خود دست و پا کند تا اگر آمریکا کمک های میلیارد دلاری خود را به پاکستان قطع کند، این کشور متحدان دیگری داشته باشد.

این روزنامه از جمله به تقویت روابط پاکستان و چین اشاره کرده و همچنین نوشته که پاکستان توانسته متحدان زیادی را در کشورهای عربی و اروپایی برای خود پیدا کند.

روزنامه دولتی انیس از پایان اعتصاب کاری ائتلاف "حمایت از قانون" در مجلس نمایندگان افغانستان استقبال کرده و نوشته که این مسئله، انرژی بیشتری به مجلس نمایندگان افغانستان می دهد تا کارهای خود را با جدیت دنبال کند.

این ائتلاف، حدود دو ماه در اعتراض به تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان مبنی بر سلب صلاحیت شماری از اعضای مجلس نمایندگان، دست به اعتصاب زده و از حضور در جلسات مجلس نمایندگان خودداری کرده بود.

روزنامه انیس نوشته که تصمیم این ائتلاف به پایان اعتصاب کاری، ناشی از "درایت و عاقبت اندیشی نسبت به مصالح علیای کشور" است.

روزنامه ماندگار اما نسبت به آینده پارلمان افغانستان ابراز نگرانی کرده و نوشته که حوادث ماه های اخیر در مجلس نمایندگان، سوال های جدی را در مورد توانایی این مجلس به حل بحران های داخلی آن بوجود آورده است.

این روزنامه نوشته که "فضای بی اعتمادی شدید" در مجلس نمایندگان افغانستان سایه انداخته و این مسئله به باور نویسنده، می تواند روی عملکرد این مجلس در آینده تاثیر بگذارد.

ماندگار افزوده که هنوز روشن نیست پایان اعتصاب کاری اعضای ائتلاف حمایت از قانون را می توان امیدی برای از سر گیری امور مجلس نمایندگان تعبیر کرد و یا اینکه این مسئله مشکلات تازه ای را در مجلس بوجود خواهد آورد.

مطالب مرتبط