پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خسارات انسانی افغانستان و پاکستان در ده سال جنگ با تروریسم

دولت افغانستان تا جایی پیش رفته که می‌گوید اگر پاکستان از طالبان پشتیبانی نکند، شکست دادن شورشیان افغان مثل آب خوردن، آسان است. پاکستان متهم است که در ده سال جنگ با تروریسم سیاست یک بام و دو هوا پیش گرفته است. اما آمار رسمی نشان می‌دهد که در این سالها بیش از ۳۰ هزار شهروند پاکستانی هم در اثر خشونت در این کشور کشته شدند.

هارون نجفی زاده از اسلام آباد گزارش می دهد