پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش چشمگیر تولید تریاک در افغانستان

یک ارزیابی تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد میزان تولید مواد مخدر در افغانستان حدود شصت درصد نسبت به پارسال بیشتر شده. بر اساس این ارزیابی سطح کشت خشخاش هم بیشتر شده. گفته شده بالا رفتن قیمت مواد مخدر در جهان از دلایل اصلی این افزایش تولید است.

علی آرین، بی بی سی، گزارش می دهد.