پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با وزیر کشور افغانستان درباره نیروهای نظامی و پلیس ملی

شمار پلیس ملی افغانستان به مرز یکصد و چهل هزار رسیده، ولی با بیشتر شدن مشکلات امنیتی در بعضی محلات، تا سی هزار پلیس محلی هم به کار گرفته شده اند. استخدام اعضای پلیس محلی با پیشنهاد بزرگان و اعضای شورای محلی است و فرماندهی آنها را افسران پلیس ملی به عهده دارند اما آیا این نیروها مانند شبیه نظامیانی هستند که افغانها خاطره خوشی از آنها ندارند یا یک نیروی دایمی خواهند بود؟

آصف معروف این موضوع را از «بسم الله محمدی» وزیر داخله افغانستان پرسید که برای یک سفر کاری به لندن آمده است