وزیر مهاجرین افغانستان از مشکلات پناهجویان افغان می گوید

Image caption وزیر امور مهاجرین افغانستان می گوید نبود نمایندگی سیاسی در یونان، پناهجویان افغان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است

اخیرا جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین افغانستان و هیاتی از مقامهای دولتی این کشور و کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان به هدف بررسی وضعیت مهاجرین و پناهجویان افغان از برخی کشورهای اروپایی، ازجمله یونان، بریتانیا و ایتالیا دیدن کردند.

دریونان تعداد زیادی ازپناهجویان افغان دروضعیت رقت باری به سر می برند و سرنوشت شان مشخص نیست.

آقای انوری گفت، آنها برای رسیدگی به مشکلات پناهجویان افغان در یونان ومشخص کردن وضعیت آنها با مقامات آن کشور صحبت کرده و به شکایتهای مهاجرین افغان نیزگوش داده اند.

او نبود نمایندگی سیاسی افغانستان دریونان را از موانع اصلی عدم رسیدگی به مشکلات پناهجویان افغان دریونان عنوان کرد که به گفته او به زودی تلاش خواهد شد تا این مشکل رفع شود.

وزیرامور مهاجرین افغان همچنین گفت، با مقامات یونان توافق شده است تا هیاتی از افغانستان برای بازدید از پناهجویان افغان دریونان به این کشور سفرکند و مشکلات آنها را از نزدیک بررسی کند.

ازسوی دیگر، همزمان با آغازسال آموزشی جدید در ایران، برخی مهاجرین افغان، بخصوص آنهایی که غیر مجاز یا غیرقانونی به ایران مهاجرت کرده اند، شکایت دارند که کودکان آنها اجازه ندارند درمدارس ایرانی به تحصیل ادامه دهند.

همچنین شکایت های وجود دارد که مهاجرین افغان در ایران در زمینه دسترسی به خدمات بهداشتی نیز با مشکلات و موانعی روبروهستند.

در پاکستان پناهجویان افغان کم و بیش با مشکلات مشابهی مواجه هستند، آقای انوری گفت که مدت اقامت افغانهای مقیم پاکستان تا سال ۲۰۱۲ تمدید شده است وپس ازاین سال، سیاست حکومت پاکستان درقبال افغانها تغییرخواهد کرد.

وزیرامور مهاجرین افغانستان می گوید، قرار است درماه مارچ سال آینده کنفرانس بین المللی درتوکیو به منظورهماهنگ سازی بهترکمکهای بین المللی به مهاجرین افغان برگزار شود و راه هایی برای برای مصرف بهتر کمکها به پناهجویان افغان در کشورهای مختلف بررسی شود.

دراین کنفرانس که با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل و میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد، نمایندگانی از ایران و پاکستان شرکت خواهند داشت و موضوع تحصیل اقامت و بهداشت مهاجرین افغان دراین دو کشورو همچنین نحوه مصارف کمکهای سازمانهای بین المللی به مهاجران افغان در آن بحث و بررسی خواهد شد.

در حال حاضر بیش از سه میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان بسر می برند که با مشکلات روز افزون مواجهه هستند.

با گذشت ده سال از سقوط رژیم طالبان، پناهجویانی که امیدوار بودند می توانند به کشور خود بازگردند، هنوز زمینه لازم برای بازگشت آنها به افغانستان فراهم نشده است.

مشروح اظهارات آقای انوری در گفت و گو با حسیب عمار را می توانید در فایل صوتی همین صفحه بشنوید.

مطالب مرتبط