پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فقر در افغانستان،ده سال پس از سقوط طالبان

با سقوط رژیم طالبان سیل کمک های جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد. اما با وجود هزینه شدن میلیاردها دلار، تغییر و تحولات زیر ساختی چندان محسوس نیست. در آخرین گزارش به مناسبت دهمین سالگرد حمله به طالبان، دیوید لوین، به روستایی رفته که مردمش در آستانه روبرو شدن با یک قحطی هستند.