پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فستیوال موسیقی راک در کابل

گروهی از خوانندگان و نوازندگان از کشورهای افغانستان، قزاقستان، ازبکستان و استرالیا، اخیرا فستیوالی را زیر نام 'فستیوال راک' در کابل به راه انداخته اند، که هدف شان آشنایی جوانان با موسیقی مدرن است. اما کشوری که هنوز با جنگ و خشونت دست و پنجه نرم میکند، آیا موسیقی راک می تواند مداوای دردهای آن باشد؟

طاهر قادری، بی بی سی، گزارش می دهد.