صد سالگی سراج الاخبار

محی الدین انیس، محمود طرزی، و قانع هروی حق نشر عکس no credit

نخستین نشریه ای که در افغانستان منتشر شد، شمس النهار بود، اما در افغانستان سراج الاخبار افغانیه را، سرآغاز فعالیت جدی روزنامه نگاری در این کشور می دانند و بر این اساس روزنامه نگاری در افغانستان صدسال تجربه و فعالیت را پش سر گذاشته است.

حالا از سراج الاخبار که روشنفکران و فرهنگیان افغان آن را یکی از تاثیر گذار ترین نشریه های افغانی در این صدسال کار و فعالیت روزنامه نگاری در افغانستان می دانند خبری نیست، اما برخی دیگر از نشریه های قدیمی هنوز هم در خانواده مطبوعات افغانستان حضور دارند.

روزنامه انیس که در حال حاضر یکی از روزنامه های دولتی است، اتفاق اسلام در هرات و همچنین نشریه بیدار در مزار شریف از نشریه هایی است که عمری طولانی دارند و علی رغم اینکه در مراحل مختلف به دلایل مختلفی از چاپ بازمانده اند اما دوباره توانسته اند به فعالیت خود ادامه دهند.

پس از صد سال، رسانه های چاپی در افغانستان هنوز همگانی نشده اند، به این معنی که هنوز نمی توان روزنامه ای را یافت که در سراسر افغانستان به دست مردم برسد. تنها شمار اندکی از روزنامه ها بطور همزمان در چند شهر مختلف افغانستان چاپ می شوند.

رسانه های چاپی که سالهای سال بار اطلاع رسانی و خبردهی را به تنهایی به دوش کشیده اند، حالا با رقبای جدی روبرو هستند، رادیو، تلویزیون و انترنت، روز به روز عرصه کار و فعالیت را برای رسانه های چاپی تنگتر می کنند.

دست اندرکاران مطبوعات در افغانستان، اگرچه ظاهرا با مشکلاتی که پیشکسوتان این عرصه در افغانستان تجربه کرده اند، مواجه نیستند، سانسور عریان وجود ندارد روزنامه ها توقیف نمی شوند و افغانستان در گذشته، شگوفایی دوران حاضر را _ حد اقل از نظر کمی_ تجربه نکرده است. اما هنوز چالشهای جدی بر سر راه کار مطبوعاتی در این کشور باقی است.

آنچه در این صفحه می خوانید، شرح گذشته و حال مطبوعات در صد سال گذشته است.