پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'ارتش افغانستان، نیازمند به کمک مالی و نظامی جامعه جهانی'

وزارت دفاع افغانستان می‌گوید ارتش سال‌ها به کمک مالی و نظامی جامعه جهانی نیاز خواهد داشت. در حال حاضر تجهیز و آموزش سربازان افغان بیشتر برعهده آمریکاست. مقام‌های وزارت دفاع افغانستان از جامعه جهانی خواسته‌اند این کشور به سلاح‌های سنگین و جنگنده هم مجهز شود.

علی آرین از کابل گزارش می‌دهد.