روزنامه های کابل: چهارشنبه 27 میزان

تلاش برای یافتن ریشه های "افراطگرایی" در افغانستان، عملکرد ارتش و ناتو در برابر شبکه حقانی، و بحث توانایی نظامی ارتش افغانستان و تجهیزات این نیروها، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته است که گروه طالبان در ده سال اخیر، به همان اندازه که از منابع بیرونی حمایت شده اند، از پشتیبانی حلقاتی در داخل افغانستان نیز برخوردار بوده اند.

این روزنامه نوشته که گروه طالبان توانسته اند افراطگرایی را در داخل افغانستان دامن زده و برای خود پایگاه بسازند.

نویسنده افغانستان همچنین نوشته که این گروه، در جنگ تبلیغاتی دست بالا داشته و به خوبی یاد دارند که چگونه از اشتباهات دولت افغانستان و نیروهای خارجی، به نفع خود و در زمینه بدست آوردن حمایت مردم استفاده کنند.

این روزنامه افزوده که علاوه بر مبارزه با حامیان بیرونی طالبان، دولت افغانستان باید در راستای کاهش نفوذ گروه طالبان در داخل افغانستان نیز تلاش کند.

روزنامه چراغ به بهانه تلاش دولت افغانستان برای ریشه یابی افراطگرایی در این کشور، نوشته است که افراطگرایی "پدیده وارداتی" به افغانستان است.

این روزنامه نوشته که افغانستان با حضور گروه طالبان و آغاز فعالیت القاعده در این کشور با "افراطگرایی" آشنا شد، در حالی که به نوشته این روزنامه، در برخی از کشورهای همسایه افغانستان این مسئله در طول تاریخ وجود داشته و عملا برای تقویت آن کار می شود.

روزنامه هشت صبح از عملیات نیروهای ارتش افغانستان برای سرکوب گروه های شورشی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان استقبال کرده است.

این روزنامه نوشته که آوردن فشار از راه نظامی به حامیان گروه طالبان و شبکه حقانی، می تواند تاثیر مثبتی در کاهش خشونتها داشته باشد.

هشت صبح در عین حال تاکید کرده که وزارت دفاع افغانستان و نیروهای ناتو، برای تامین امنیت در این کشور باید کنترل خود را بر مناطق مرزی با پاکستان شدت بخشند.

نویسنده باور دارد که افزایش حضور نیروهای ارتش در مناطق مرزی، فعالیت گروه های شورشی را در همان آغاز خنثی کرده و سبب می شود که این افراد مجال آمدن به داخل افغانستان را نداشته باشند.

روزنامه سرنوشت انتقاد کرده است که جامعه جهانی سلاح کافی در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار نداده تا این نیروها بتوانند در برابر تهدیدهای امنیتی در درازمدت ایستادگی کنند.

این روزنامه به نقل از عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان نوشته، سلاحی که آمریکا و دیگر متحدان غربی افغانستان به ارتش این کشور داده اند، تنها برای "جنگ های نامنظم" کافی است.

سرنوشت تاکید کرده که اگر قرار است افغانستان در آینده روی پاهای خود بی ایستد و از همکاری ناتو در عرصه نظامی بی نیاز شود، لازم است تا اسلحه مدرن و کارآمد در اختیار ارتش و پلیس افغانستان قرار داده شود.

روزنامه اراده در آستانه برگزاری اجلاس استانبول در افغانستان، تدویر نشست های بین المللی و منطقه ای در مورد مشکلات افغانستان را "ضیاع وقت" خوانده و نوشته که این نشست ها در گذشته هیچ تغییر مثبتی را در اوضاع افغانستان ببار نیاورده است.

این روزنامه نوشته که هیچ تضمینی برای اجرای توافقات چنین نشست ها ارایه نشده است و با آنکه کشورهای شرکت کننده، از جمله همسایه های افغانستان، در این نشست ها به همکاری با روند صلح در افغانستان تعهد می کنند، اما در عمل کسی نیست که خلاف رفتاری ها در این عرصه را نظارت کند.