روزنامه های کابل: دوشنبه 2 عقرب

اظهارات اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان که در گفتگو با یک تلویزیون پاکستانی مطرح کرد، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

آقای کرزی در بخشی از این گفتگو، تاکید کرده است که اگر آمریکا و یا هند به پاکستان حمله نظامی کند، افغانستان از پاکستان حمایت خواهد کرد.

روزنامه چراغ زیر عنوان "کرزی و مرز گم شده ای دوست و دشمن" نوشته است که این اظهارات باعث خواهد شد تا موقف افغانستان در نزد متحدان بین المللی این کشور، تضعیف شود.

روزنامه نوشته که این اظهارات، به ویژه زمانی برای افغانستان نامناسب می نماید که این کشور در پی امضای پیمان استراتژیک با آمریکا است.

نویسنده چراغ پرسیده که آیا موضعگیری رئیس جمهور در این گفتگو، به این معناست که پاکستان دیگر لانه تروریسم نیست و آمریکا باید به فکر حمله به پناهگاه های تروریسم در این کشور نباشد؟

روزنامه ماندگار نیز که از منتقدان سیاست حکومت افغانستان است، در سرمقاله خود نوشته که رئیس جمهور با اظهارات جدید خود، "افغانستان را رسما در اختیار پاکستان قرار داده" و تلاش کرده تا "وفاداری" خود را به حکومت پاکستان تبارز دهد.

نویسنده ماندگار به طعنه نوشته، حالا که آقای کرزی در برابر رسانه ها و در ملاء عام این تعهدات را نسبت به پاکستان مطرح می کند، معلوم نیست که در گفتگوهای خصوصی و در پس درهای بسته چه تعهدات بالا بلندی را از جانب ملت افغانستان به مقامات پاکستانی می دهد.

این روزنامه نوشته که اظهارات اخیر حامد کرزی در زمینه حمایت از پاکستان از صورت حمله آمریکا به این کشور، خالی از دو حالت نیست، یا اینکه به نوشته روزنامه، خود آقای کرزی نسبت به پاکستان ارادت دارد، و یا اینکه حلقه خاصی در ارگ ریاست جمهوری، او را وادار به اتخاذ چنین سیاستی در برابر پاکستان می کند.

روزنامه آرمان ملی، به نقل از سخنگوی رئیس جمهور کرزی نوشته است که اظهارات آقای کرزی در گفتگو با تلویزیون "جیو" در رسانه ها تحریف شده است.

براساس اظهارات سخنگوی رئیس جمهور که در این آرمان ملی منتشر شده، رسانه ها باید جریان کامل گفتگوی آقای کرزی را پخش می کردند تا در مورد اظهارات او "به درستی قضاوت می شد."

روزنامه هشت صبح سرمقاله خود را به معرفی اعضای باقی مانده کابینه به مجلس نمایندگان اختصاص داده و نوشته است: "آیا کابینه بهتری در راه است؟"

این روزنامه نوشته که آقای کرزی در ده سال گذشته، نتوانسته یک کابینه "متخصص، کارآمد و منظم" داشته باشد.

هشت صبح افزوده که با توجه به تجاربی که در ده سال گذشته بدست آمده، حالا رئیس جمهور کرزی باید روی برنامه های خود بازنگری کرده و در گزینش اعضای کابینه و دستگاه قضایی افغانستان معیارهای چون "شایستگی، دانایی، تعهد و کارآمدی" را در نظر داشته باشد.

روزنامه دولتی انیس، در مطلبی به برگزاری اجلاس قریب الوقوع "استانبول" پرداخته و نوشته که موفقیت این اجلاس بدون شک به سود پیشرفت و توسعه در افغانستان خواهد بود.

این روزنامه نوشته که نشست استانبول، به افغانستان کمک خواهد کرد تا ظرفیت ها در این کشور توسعه یافته و برنامه ای برای بهبود اوضاع امنیتی افغانستان طرح شود.