پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری نخستین فستیوال موسیقی محلی در کابل

دولت افغانستان این هفته نخستین فستیوال موسیقی محلی را در کابل برگزار کرد. در این فستیوال دو روزه آوازخوانهای محلی از سراسر کشور شرکت کرده بودند. هدف از برگزاری این فستیوال احیای موسیقی سنتی افغانستان بود.

علی آرین گزارش می دهد.