پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دست کم پنجاه قریانی در انفجار تانکر سوخت در شمال کابل

انفجار تانکر سوخت در شمال کابل دست کم ده نفر را کشت و بیش از چهل نفر را زخمی کرد. تانکر در منطقه‌ای به نام "دو راهی بگرام" منفجر شد. هنگام انفجار، ساکنان برای گرفتن سوخت دور تانکر جمع بودند.

ندا کارگر از کابل گزارش می‌دهد.