پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان

دولت افغانستان می‌گوید که در کنفرانس استانبول از کشورهای منطقه خواهد خواست تا همکاری جدی‌تری در مبارزه با تروریزم در این کشور داشته باشند. محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، می‌گوید نتیجه این نشست که تا یک هفته دیگر برگزار می‌شود در کنفرانس بن ارائه خواهد شد. آقای خلیلی هم چنین تاکید کرد که پاکستان می‌تواند نقش مهمی در آوردن طالبان به پای میز مذاکره بازی کند ولی هنوز همکاری لازم در این زمینه نداشته.

همکار ما علی آرین در ابتدای گفتگویی با معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان از او پرسیده که با چه طرح‌های مشخصی در نشست استانبول شرکت می‌کنند؟