روزنامه های کابل: چهارشنبه 4 عقرب

برگزاری نشست "بن دوم" و تلاش برای سهم دهی طالبان در قدرت، در کنار مسایلی در مورد گفتگوی اخیر حامد کرزی با تلویزیون پاکستانی، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح نوشته است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی اخیرا تلاش هایی را راه انداخته اند و می خواهند از نظر تبلیغاتی، شبکه حقانی را جاگزین گروه طالبان کنند تا مردم کمتر در مورد طالبان و کارکردهای این گروه فکر کنند.

این روزنامه نوشته که این تلاشها در آستانه برگزاری لویه جرگه و نشست "بن دوم" صورت می گیرد، چون به باور نویسنده، در نظر است تا گروه طالبان در جریان این برنامه ها، وارد ساختار سیاسی افغانستان شوند.

روزنامه هشت صبح افزوده که دولت افغانستان در گذشته نیز بارها تلاش کرده به گروه طالبان در قدرت سهم بدهد، اما به دلیل "واکنش تند" مردم افغانستان و "نفرتی" که نسبت به این گروه در میان افغانها وجود دارد، این برنامه ناکام مانده است.

روزنامه آرمان ملی نوشته است که "تروریستان ازبکستانی" تهدید جدیدی را متوجه افغانستان و به ویژه ولایات شمالی این کشور کرده است.

این روزنامه نوشته که گزارشهایی از افزایش فعالیت "تروریستهایی" که تبار ازبکستانی دارند در شمال افغانستان وجود دارد و برخی ادعاهایی نیز صورت گرفته که این افراد در بمبگذاری های انتحاری و در حمله اخیر در ولایت پنجشیر نیز دست داشته اند.

نویسنده آرمان ملی افزوده که دولت افغانستان باید این "زنگ خطر" را جدی گرفته و نگذارد تا امنیت نسبی در مناطق شمال افغانستان، به دست این افراد و گروه ها برهم بخورد.

روزنامه چراغ از اظهارات اخیر اعضای مجلس نمایندگان افغانستان انتقاد کرده که گفتگوی رئیس جمهور کرزی با یک تلویزیون خصوصی پاکستان را "در تضاد با منافع افغانستان" دانسته بودند.

اظهارات آقای کرزی در این گفتگو که در بخشی از آن از حمایت کشورش از پاکستان در صورت حمله نظامی آمریکا به این کشور یاد می کند، واکنش تند شماری از اعضای مجلس نمایندگان را به همراه داشت و رئیس مجلس گفت که آقای کرزی باید "خطوط اساسی سیاست خارجی" خود را شفاف کند.

روزنامه چراغ نوشته که آقای کرزی در جریان گفتگوی خود با این تلویزیون پاکستانی، چندین بار از پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم انتقاد می کند و با توجه به این مسئله، نویسنده از مجلس نمایندگان خواسته که در مورد اینگونه مسایل "بدون پیش داوری" صحبت کنند.

روزنامه ماندگار نیز در سرمقاله خود به همین مسئله پرداخته، اما نوشته که اظهارات رئیس جمهور کرزی با استقبال مقامات پاکستانی روبرو شده است.

این روزنامه از نخست وزیر پاکستان نقل قول کرده که: "حمایت بی قید و شرط کرزی، نشاندهنده موفقیت ماست."

ماندگار افزوده که در شرایط تیرگی روابط میان پاکستان و آمریکا، برای سیاستمداران پاکستانی مهم است تا به آمریکا نشان دهند که تا چه حد در نظام یکی از متحدان اصلی آمریکا – افغانستان – نفوذ دارند.

این روزنامه منتقد حکومت، نوشته که اظهارات رئیس جمهور کرزی "بازی خوبی را به نفع پاکستانی ها به نمایش گذاشت."

روزنامه اراده سرمقاله خود را به برگزاری لویه جرگه اختصاص داده و نوشته که مسایل مهمی، از جمله پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در این نشست بررسی خواهد شد.

این روزنامه نوشته که مقامات افغان می خواهند تصمیم گیری در این گونه موارد را به دوش لویه جرگه بی اندازند تا اگر در آینده اوضاع بدتر شود، در برابر مردم مسئولیت نداشته باشند.

اراده افزوده که با توجه به این مسئله، شرکت کنندگان لویه جرگه باید مسئولیت بزرگ خود را درک کرده و در راستای منافع ملی افغانستان تصمیم بگیرند.