روزنامه های کابل: یکشنبه، ۸ عقرب

انفجار انتحاری کابل که منجر به کشته شدن ۱۳ نظامی آمریکایی، سه غیرنظامی و یک مامور پلیس کابل شد، در محور موضوع های مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

در این حادثه روز شنبه (۷ عقرب/آبان) یک بمبگذار انتحاری موتر/خودرو مملو از مواد منفجره حامل خود را در نزدیک کاروان نظامیان آمریکایی در غرب کابل منفجر کرد. گروه طالبان مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته است.

روزنامه افغانستان نوشته که حمله انتحاری روز شنبه باور مردم به ضعف نیروهای امنیتی و توانایی شورشیان برای انجام چنین حملات را افزایش داد. به نظر سردبیر روزنامه، چنین حوادث نشان می دهد که در مدیریت و تواناییهای نیروهای امنیتی اشکالهای اساسی وجود دارد.

حفیظ الله زکی در این مطلب تدابیر دولت برای پیشگیری از وقوع این گونه بمبگذاریها را زیر سوال برده و افزوده که هنوز اظهارات مقامهای امنیتی در باره توجیه کارکردهای نیروهای امنیتی نتوانسته مردم افغانستان را قانع کند.

سرمقاله‌نویس افغانستان معتقد است که هنوز پرسشهایی در افکار عمومی وجود دارد که شورشیان چگونه تجهیزات و وسائل حمله به اهداف خود را وارد شهر کابل می کنند و بمبگذاران انتحاری چگونه آموزش داده می شوند و چرا نهادهای اطلاعاتی کشور از آنها "غافل" هستند.

به باور روزنامه، یکی از نگرانیهای امنیتی این است که شماری از مقامهای دولتی در موقعیتهای سیاسی و نظامی با گروه طالبان و شبکه‌های تروریستی همکاری دارند. به نوشته روزنامه افغانستان، نفوذ شورشیان در دستگاههای دولتی، روند انجام حملات، انتقال تجهیزات و ارائه اطلاعات به مخالفات را ساده کرده است.

روزنامه اراده نوشته که این انفجار مرگبار در روزی روی داده است که وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، وضعیت امنیتی افغانستان را نسبت به گذشته بهتر خوانده است. به نظر روزنامه، گزارش پنتاگون با تصویر رویدادهای واقعی در افغانستان مطابقت چندانی ندارد.

به نظر نویسنده، هر چند در هفته های اخیر به دلیل سرد شدن هوا و خارج شدن شورشیان از صحنه های جنگ و همچنین افزایش فشارهای آمریکا بر پاکستان، تا حدودی ناامنی در افغانستان کاهش یافته است، اما وضع رو به بهبود امنیتی در افغانستان پایدار نیست.

سرمقاله نویس اراده باور دارد که ناامنی در افغانستان علاوه بر سیاست دوگانه کشورهای همسایه، ریشه های درونی هم دارد. به نظر نویسنده، ریشه بخشی از این ناامنی در کم کاری در زمینه های کاهش فقر و بیکاری، مبارزه با فساد و ایجاد نهادهای سالم حکومتی در افغانستان است.

روزنامه در ادامه گزارش وزارت دفاع آمریکا از وضعیت امنیتی در افغانستان را "خوشبینانه" خوانده و هشدار داده که اگر جامعه بین المللی عوامل اصلی ناامنی و بی ثباتی در افغانستان را مورد توجه قرار ندهد، در برابر ضیاع وقت و صرف هزینه های هنگفت، چیزی به دست نخواهد آورد.

هشت صبح اظهارات اخیر ویلیام پیتی، سفیر بریتانیا در افغانستان را نقد کرده و نوشته که سخنان او در گفتگو با یک رسانه محلی در کابل نشان می دهد که برتیانیا به دلیل روابط نزدیکی که با پاکستان دارد، آمریکا را در مورد پاکستان همراهی نخواهد کرد.

روزنامه دیپلماتهای بریتانیایی را متهم به داشتن "روابط مشکوک" با گروه طالبان کرده و نوشته که پیش از این چند چهره شناخته شده بریتانیایی به همین دلیل از افغانستان اخراج شده اند. اشاره نویسنده به اخراج یک یک دیپلمات بریتانیایی سازمان ملل و یک کارمند ایرلندی اتحادیه اروپا در کابل در سال ۱۳۸۶ است.

هشت صبح نوشته که سفیر بریتانیا گفته که هنوز روشن نیست که شبکه حقانی از سوی پاکستان حمایت می شود و بریتانیا در صورت حمله احتمالی آمریکا به پاکستان، از آمریکا حمایت نمی کند. به نظر نویسنده چنین پیامی می تواند "پاکستان را در حمایت از تروریسم جسورتر کند".

مطالب مرتبط