روزنامه های کابل: دوشنبه، ۹ عقرب

روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر احتمال امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و فرانسه و واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای داخلی افغانستان را مورد بحث قرار داده اند.

روزنامه افغانستان با اشاره به احتمال امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و فرانسه نوشته که امضای چنین پیمانها میان افغانستان و کشورهای مختلف جهان، دوره جدیدی از تعامل این کشور با جهان را تعریف می کند.

روز یکشنبه، ۸ عقرب/آبان وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که قرار است در آینده نزدیک پیمان استراتژیک میان افغانستان و فرانسه به امضا برسد و این پیمان دست کم برای پنج سال معتبر خواهد بود. پیش از این افغانستان با هند پیمان استراتژیک امضا کرده و قرار است در آینده سند مشابهی را با آمریکا هم امضا کند.

روزنامه افغانستان نوشته که در حال حاضر افغانستان نیازمند کمکهای همه جانبه جامعه بین المللی است و حمایت مالی نیروهای امنیتی، نظام اقتصادی و حقوق کارمندان دولت متکی به کمکهای خارجی است و از سوی دیگر ماموریت نظامیان خارجی تا سال ۲۰۱۴ به پایان خواهد رسید.

به باور محمد رضا هویدا در این مطلب، نگرانیهایی در باره آینده افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از کشور وجود دارد و بخش عمده ای از نگرانیها از ایجاد "خلاء امنیتی" پس از خروج نظامیان خارجی از کشور است. به نوشته مدیر مسئول روزنامه، در چنین وضعیتی طالبان دوباره قدرت را به دست خواهند گرفت و دستاوردهای ده ساله کشور از دست خواهد رفت.

نویسنده روزنامه افغانستان با این مقدمه تاکید کرده که یکی از راههای حفظ آینده افغانستان بستن پیمانهای استراتژیک با کشورهای قدرتمند جهان است. به نظر روزنامه، بر اساس این پیمانها باید دستاوردهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور محفوظ باشد و در صورت بروز مشکلات، این کشور باید بتوان آن را رفع کند.

ماندگار حملات انتحاری شورشیان در چند روز اخیر در کابل و برخی ولایت های افغانستان را پاسخی به دعوت مصالحه حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان دانسته و افزوده که انگار آقای کرزی انتظار پاسخهای بیشتری از این دست را دارد تا قانع شود که مذاکره با طالبان امکان پذیر نیست.

به نوشته روزنامه، هنوز هیچ یک از طرفها از مواضع خود برای آماده شدن برای گفتگو کوتاه نیامده - نه "برادران ناراضی" آقای کرزی (طالبان) در مورد حضور نیروهای خارجی در کشور و نه مقامات آمریکاییها در مود شروط مذاکره با طالبان. ماندگار افزوده که در این وضعیت، دولت افغانستان هیچ موفقیتی در گفتگو با طالبان نداشته است.

سرمقاله نویس ماندگار تاکید کرده که مقامها در کاخ ریاست جمهوری افغانستان باید در باره موضوع گفتگو با طالبان عمیق‌تر فکر کنند. نویسنده معتقد است که هنوز هم خیلیها در مورد تواناییهای نیروهای امنیتی افغانستان "شک دارند" و حتی واگذاری مسئولیت تامین به آنها هم به مشکلات زیادی همراه است.

ماندگار در ادامه نوشته که مقامهای دولت افغانستان در حالی در باره عملی کردن مرحله دوم واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای خود سخن می گویند که اخیرا حملات انتحاری در این کشور سرخط خبرها شده است. به نظر روزنامه، با این این حال، هنوز این سوال مطرح است که آیا اساسا مذاکره با طالبان امکان پذیر هست یا نه.

اراده نوشته که اعلام آمادگی دولت برای قبول مسئولیتهای امنیتی بیشتر "مانور تبلیغاتی" در آستانه برگزاری کنفرانسهای استانبول و بن است. روزنامه افزوده که دولت هر هدفی که برای اعلام شتاب زده چنین آمادگی داشته باشد، حملات انتحاری به مراکز نظامی و اداری در شهرها نشان می دهند که نیروهای امنیتی توانایی تامین امنیت جلوگیری از چنین حملات را ندارند.

سرمقاله نویس اراده با این مقدمه به این نتیجه رسیده که بهتر این است که برنامه واگذاری مسئولیتهای امنیتی به نیروهای داخلی باید به صورت تدریجی، آرام و حساب شده اجرا شود و این برنامه همراه با تحکیم نهادهای قانونی در کشور باشد.

اداره همچنین هشدار داده است که اجرای این برنامه بدون تقویت نظام اداری، قضایی و تجهیز نیروهای امنیتی کشور زمینه فساد و بی‌نظمی را در کشور فراهم خواهد کرد. نویسنده تاکید کرده که دولت باید اصلاحات جدی را در این زمینه ها روی دست گیرد.

مطالب مرتبط