نماینده اتحادیه اروپا درکابل: نشست استانبول امیدوار کننده است

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا می گوید امیدواری های وجود دارد که نشست منطقه ای استانبول در مورد افغانستان، سرآغازی برای تضمین امنیت در منطقه باشد.

ویگوداس یوساکاس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان به بی بی سی گفت که تصمیم های مهمی در این نشست اتخاذ خواهد شد که عملی شدن آن "اوضاع را در منطقه تغییر می دهد."

او همچنین نقش کشورهای همسایه را در تامین ثبات افغانستان "سازنده" توصیف کرد و گفت که نیاز است تا برای رسیدن به ثبات در افغانستان، افغانستان با پاکستان به یک تفاهم برسد.

آقای یوساکاس گفت: "این کنفرانس را که ترکیه با مشورت حکومت افغانستان راه اندازی کرده، در مورد کل منطقه بحث می کند. در این کنفرانس درباره بهبود همکاری های منطقه ای، راه های تامین امنیت در منطقه، احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها، عدم مداخله در امور یکدیگر و درباره راهکارهای صلح، در افغانستان، گفت و گو خواهد شد."

او افزود: "مهم این است که تصمیم هایی که در استانبول گرفته می شود، از طریق حکومت های شرکت کننده عملی شود. انتظار ما این است که در مجموع، کنفرانس استانبول آغاز خوبی برای مذاکرات در مورد امنیت منطقه باشد."

در نشست استانبول، نمایندگان چهارده کشور منطقه شرکت می کنند و افغانستان امیدوار است این کشورها، تعهد خود را در زمینه کمک به افغانستان تجدید کنند.

پیش از این نشست اما، روسای جمهور افغانستان، پاکستان و ترکیه، در یک جلسه سه جانبه شرکت می کنند تا مبارزه علیه تروریسم و مشکلاتی را در برنامه مشترک افغانستان و پاکستان در این زمینه وجود دارد، ارزیابی کنند.

نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، با توجه به شرکت کشورهای همسایه افغانستان در نشست استانبول، می گوید که این کشورها برای تامین امنیت در منطقه، باید از "احترام متقابل" کار گیرند.

کنفرانس استانبول قرار است فردا (دوم نوامبر) برگزار شود و یک روز قبل از آن وزیر خارجه ایران اعلام کرد که در کنفرانس استانبول شرکت می کند.

به علاوه ایران، تمامی کشورهای همسایه ایران، در سطح وزرای خارجه در کنفرانس استانبول شرکت می کنند.

مطالب مرتبط