پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به کنفرانس های منطقه ای در مورد افغانستان

نشست سه جانبه روسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه، یک روز پیش از اجلاس نمایندگان ۱۴ کشور منطقه در استانبول برگزار شد. نمایندگان این کشورها فردا در استانبول جمع می شوند تا اوضاع افغانستان را بررسی کنند. در این نشست هیات افغان خواهان همکاری بیشتر شرکت کننده ها در مبارزه با تروریسم خواهد شد. نشست های منطقه ای زیادی درباره افغانستان برگزار شده. تعهدات زیادی هم بوده برای کمک به افغانستان. اما چه قدر این نشست ها به بهبود اوضاع در افغانستان کمک کرده؟ علی سلیمی از کابل گزارش می دهد.