روزنامه های کابل: چهارشنبه یازده عقرب

برگزاری نشست استانبول در مورد افغانستان، مسئله اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود نوشته است که ظرف سالهای اخیر، دهها کنفرانس و اجلاس منطقه ای و بین المللی در مورد افغانستان برگزار شده، اما به نوشته روزنامه، تصامیمی که در این نشست ها اتخاذ شده، هیچگاه عملی نشده است.

این روزنامه یکی از موانع در راه عملی شدن برخی از این تصامیم را در وجود کشور پاکستان دیده و همچنین نوشته که این اجلاسها، هنوز نتوانسته پاکستان را وادار به همکاری صادقانه به افغانستان کند.

نویسنده روزنامه چراغ در ادامه سیاست های دولت افغانستان را در نیز در قبال همسایه هایش به باد انتقاد گرفته و نوشته که "تناقض" در برنامه های دولت افغانستان باعث شده تا همسایه ها، موضع این کشور را جدی نگیرند.

روزنامه سرنوشت نوشته است که بحث حضور دائمی آمریکا در افغانستان، مسئله ای مهمی است که انتظار می رود برنامه های کشورهای همسایه را در نشست استانبول در قبال افغانستان تحت شعاع خود قرار دهد.

این روزنامه نوشته که افغانستان در نظر دارد پس از پایان اجلاس استانبول، مسئله امضای قرارداد همکاری استراتژیک با آمریکا را در یک لویه جرگه در کابل به بحث بگیرد.

نویسنده سرنوشت باور دارد که بسیاری از کشورهای همسایه افغانستان، با نظریه ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در افغانستان مخالف هستند.

نویسنده از این رو افزوده که خوشبینی زیادی نسبت به "موفقیت" اجلاس استانبول، آنگونه که افغانستان انتظار دارد، به نظر نمی رسد.

روزنامه اراده نیز در عنوان درشتی پرسیده است: "نشست امروز استانبول، تنشها میان افغانستان و پاکستان را کاهش خواهد داد؟"

این روزنامه نوشته که نوعیت نشست استانبول با سایر کنفرانس های که در مورد افغانستان برگزار شده، متفاوت است چون به نوشته روزنامه، در این نشست، قرار است "امنیت منطقه" ارزیابی شود.

اراده افزوده که شرکت کنندگان این اجلاس تلاش خواهند کرد تا مشکل افغانستان را از یک چوکات داخلی این کشور بیرون کرده و در سطح منطقه ای مطرح کرده و برای آن راه حل پیدا کنند.

روزنامه ماندگار نوشته است که نشست استانبول، از نظر محتوا مهم است اما این مسئله جای نگرانی دارد که آیا دولت افغانستان با یک برنامه منظم و مناسب راهی این اجلاس شده یا نه؟

ماندگار افزوده که برعکس، پاکستان همواره از این گونه فرصت ها به سود سیاست های خود استفاده کرده و با برنامه همه جانبه ای وارد میدان شده است تا بازی را از دست افغانستان بیرون کند.