پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست ترکیه برای بررسی راه‌های برقراری امنیت در افغانستان

امروز در استانبول ترکیه، نشستی برگزار شد که هدفش یافتن راهی برای برگرداندن امنیت در افغانستان است. کنفرانسی به میزبانی ترکیه، با حضور افغانستان و هر کشوری که ممکن است در برقراری امنیت در افغانستان نقشی داشته باشد.

نفیسه کوهنورد گزارش می‌دهد.