پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش افغانستان برای ریشه‌یابی عوامل افراط گرایی و نارضایتی مردم

دولت افغانستان تلاشهایی را برای ریشه یابی عوامل افراط گرایی و نارضایتی مردم از نظام آغاز کرده است. مقام های افغان می گویند نگرانند که بیشتر شدن فاصله مردم با دولت به یکی از عوامل اصلی افراط گرایی تبدیل شود.

ندا کارگر از کابل گزارش می‌دهد