پناهندگان افغان و پیمان همکاری افغانستان و آمریکا

حق نشر عکس no credit

مقامات دفتر نمایندگی وزارت امور مهاجرین در ایالت خیبر پختونخوا می‌گویند یکصد و بیست نفر نماینده مهاجران در لویه جرگه تصویب پیمان همکاری نظامی امریکا وافغانستان شرکت می‌کنند که از این تعداد، شصت و یک نفر از ایالت خیبر پختونخوا هستند که حدود بیست نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. مصری خان مهمند رییس دفتر نمایندگی وزارت امور مهاجرین میگوید، افراد شرکت کننده همه انتصابی هستند.

این نماندگان بیشتر از بین چهره های شناخته شده فرهنگی پناهندگان افغان انتخاب شده اند.

خانم مستوره، که در بین این نمایندگان است، می‌گوید "بسیاری از افغان‌ها سی دهه است که دور از کشور زندگی می کنند، اگر این لویه جرگه و یا این سند همکاری بر آزادی افغانستان تاثیر گذار نباشد و آن را محدود نکند، ولی باعث ختم غربت گردد، من موافق هستم".

یک نماینده دیگر که نخواست نامش فاش شود با تبسم و گفتن این ضرب المثل که "دیوار های ما موش دارد و موش‌های ما گوش" از اریه نظر خود سر باز زد و گفت که می خواهد نظرش را در تالار لویه جرگه ارائه کند.

در همین حال، شماری از بزرگان قومی و نمایندگان مهاجرین افغان در اردوگاههای پناهندگان از این نمایندگان انتصابی انتقاد کرده و می‌گویند که باید از طرف دفتر نمایندگی وزارت امور مهاجرین با نمایندگان مهاجرین در داخل اردوگاهها تماس صورت می گرفت و روند انتخاب نمایندگان پناهندگان افغان برای شرکت در لویه جرگه باید شفافتر می بود.

این بزرگان قومی تاکید می کنند که در هر اردوگاه یک رییس شورا و یک بزرگ قومی وجود دارد و اشخاصی که در لویه جرگه شرکت می‌کنند باید در عمل از طرف این شورا انتخاب می‌شدند.

نظرات پناهندگان

شفیق احمد، از پناهندگان افغان که راننده تاکسی است در مورد تصویب پیمان همکاری نظامی میان افغانستان و آمریکا گفت فکر نمی کند که بودن و یا نبودن آمریکا در افغانستان فرقی داشته باشد چرا که به گفته او، وی به هر صورت سه دهه است که مهاجر است.

نسرین، آموزگار یکی از مدرسه های مربوط به مهاجران افغان نظر مشابه ای دارد و می گوید که آمریکا در عمل از افغانستان خارج نمی‌شود و طالبان به جنگ ادامه می‌دهند و ما مهاجر باقی خواهیم ماند.

زرغونه از دانش آموزان پناهنده افغان در پیشاور در این خصوص معتقد است که بهتر است آمریکا پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان را کمک نماید، تا دیگر بهانه برای جنگجویان باقی نماند.

شیرین آقا، یک مغازه‌دار افغان در خصوص همکاری آمریکا و افغانستان بر این نظر است که تا کشور‌های همسایه افغانستان از دخالت در امور آن کشور "توبه نکنند"، حضور آمریکا در افغانستان خوب است.

یک نفر از ریش سفیدان قومی در یکی از اردوگاهها می گوید بهتر است آمریکا از افغانستان خارج شود، ولی کمک‌های خود را به نیروهای امنیتی و قوای مسلح افغانستان ادامه دهد.