افغانستان: سند همکاری با آمریکا هنوز تکمیل نشده است

رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی حق نشر عکس Getty
Image caption آقای اسپنتا تاکید کرد که لوی جرگه هیچ گونه تصمیم الزام آور اتخاذ نخواهد کرد

در آستانه برگزاری نشست بزرگ افغانها (لویه جرگه) در کابل، مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید که هنوز روی برخی جزییات سند همکاری استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، اختلاف نظر وجود دارد و این سند نهایی نشده است.

رنگین دادفر اسپنتا که در مجلس نمایندگان افغانستان صحبت می کرد، گفت که مواد مورد اختلاف به عملیات شبانه نیروهای خارجی در افغانستان، چگونگی مدیریت زندانها و نگهداری از "زندانیان و تروریست های خطرناک" مربوط می شود.

آقای اسپنتا گفت: "ما در برابر مردم افغانستان جوابگو خواهیم بود و مهمتر از آن، در برابر نسلهای آینده کشور جوابگو خواهیم بود و از این رو، ناگزیر هستیم کلمه به کلمه و خط به خط متن پیشنهاد شده (سند همکاری) را مورد ارزیابی قرار دهیم."

او افزود: "به این ترتیب، امضای سندی با این اهمیت سیاسی، ایجاب زمان کافی، صبر و شکیبایی و کار تخصصی دارد... ما هنوز با آمریکا روی برخی مواد این سند و برخی از کلماتی که در آن بکار می رود، به توافق نرسیده ایم، ولی یقین داریم که به توافق می رسیم."

قرار است مسئله روابط درازمدت افغانستان با آمریکا و همچنین موضوع مذاکره با گروه های مسلح مخالف دولت، در یک لویه جرگه با شرکت بیش از دو هزار نفر مورد بررسی قرار گیرد.

انتظار می رود این جرگه سر از روز چهارشنبه (بیست و پنج عقرب / آبان) به کارش آغاز کرده و چهار روز ادامه پیدا کند.

'صلاحیت پارلمان'

آقای اسپنتا که در آستانه برگزاری این جرگه برای ادای توضیحات در مورد سند همکاری با آمریکا به مجلس نمایندگان افغانستان فراخوانده شده بود، در بخش دیگر از سخنان خود تاکید کرد که شرکت کنندگان در لویه جرگه، صلاحیت تصمیم گیری نخواهند داشت.

این اظهارات در جواب به ابراز نگرانی برخی از منتقدین برگزاری لوی جرگه مطرح شده که می گویند با برگزاری این جرگه، اختیارات پارلمان افغانستان در زمینه تصمیم گیری در زمینه روابط افغانستان و آمریکا مخدوش می‌شود.

آقای اسپنتا گفت که تصمیم گیری نهایی در مورد چگونگی روابط افغانستان با آمریکا، در پارلمان افغانستان صورت خواهد گرفت.

او گفت: "از دید رئیس جمهور و همکاران رئیس جمهور، لویه جرگه تنها دارای صلاحیت های مشورتی است و هیچ گونه تصمیم الزام آور نمی تواند اتخاذ کند."

آقای اسپنتا افزود: "این قضیه که نمایندگان مردم، با این سند چگونه برخورد می کنند، صلاحیت شما (پارلمان) است، نه از حکومت؛ ما به عنوان قوه اجرایی کار خود را انجام می دهیم و تائید یا رد آن به دست شما است."

مطالب مرتبط