افغانها و پیمان استراتژیک با آمریکا

از شماری از افغانها در مناطق مختلف افغانستان پرسیده ایم که اگر آنها در لویه جرگه شرکت می داشتند آیا به امضای پیمان استراتژیک بین آمریکا و افغانستان رای مثبت می دادند یانه؟ در مورد مذاکره با طالبان چطور؟ چه میکانیسمی را برای مذاکره با طالبان پیشنهاد می کردند.

عزیزه خیراندیش، فعال مدنی، هرات

Image caption عزیزه خیراندیش: "اگر من در لویه جرگه شرکت می کردم، علاقمند بودم که پیمان استراتژیک با آمریکا به امضا برسد"

اگر من در لویه جرگه شرکت می کردم، علاقمند بودم که پیمان استراتژیک با آمریکا به امضا برسد. نه تنها من بلکه تمام مردم افغانستان دیگر آرزو ندارند که دهه نود (سالهای جنگ داخلی) تکرار شود در آن سالها افغانستان میدان کشمکش بود و به انزوا رفت. این پیمان کمک می کند که ما از این حالت بیرون شویم و این کاملا به ضرر مخالفان افغانستان است.

در رابطه با مصالحه با طالبان باید بگویم که عدالت باید تامین شود و حقوق زنان مخصوصا رعایت شود. دستاوردهایی که ما در این ده سال داشتیم، حفظ شود. در آن صورت مشکلی نیست که مصالحه شود. باید برای آوردن صلح تلاش شود، به شرط این که صلح به قیمت از دست رفتن این دستاوردها نباشد.

هارون از قندهار

سخنان حامد کرزی در مراسم گشایش لویه جرگه احساساتی و حساب نشده بود، در مورد پیمان استراتژیک با آمریکا باید بگویم که این پیمان خواست آمریکا است و بهر حال امضا خواهد شد. بنا بر این جرگه ای که برگزار شده یک جرگه نمایشی است افغانستان باید تلاش کند که شرایطی را در سندی که امضا می شود بگنجاند که این پیمان تنها به نفع آمریکا نه بلکه به نفع افغانستان نیز باشد.

رشاد احمدی، کارمند موسسه خارجی، مزار شریف

اگر من شخصا در لویه جرگه حضور می داشتم، شرایط و محتویات پیمان استراتژیک با آمریکا را مطالعه می کردم. من با شرایطی که از سوی آقای کرزی و آقای مجددی در مورد این پیمان بیان شد، موافقم. استقلال کشور و حاکمیت ملی باید حفظ شود.

من مخالف مصالحه با طالبان نیستم.

یعقوب یسنا، استاد دانشگاه، کاپیسا

Image caption یعقوب یسنا: "این پیمان استراتژیک باعث می شود که کشورهای همسایه از مداخلات خود در افغانستان صرف نظر کنند"

اگر من در لویه جرگه می بودم، با پیمان استراتژیک با آمریکا موافقت می کردم، به دلیل این که اگر ما پیشینه تاریخ سیاسی افغانستان را ببینیم، افغانستان هیچ وقت نظام باثبات سیاسی نداشته است.

من فکر می کنم که اگر ما یک پیمان استراتژیک با کشوری مانند آمریکا داشته باشیم این امر می تواند تضمینی برای ثبات نظام سیاسی در افغانستان باشد. بخاطر قدرتی که آمریکا در جهان دارد، هم پیمانی با این کشور می تواند سبب ثبات سیاسی در افغانستان شود و از طرف دیگر، این پیمان استراتژیک باعث می شود که کشورهای همسایه از مداخلات خود در افغانستان صرف نظر کنند.

در مورد مصالحه با طالبان باید بگویم در صورتی که آنها اصول و قوانین افغانستان را نپذیرند، نباید در مورد مصالحه با آنها توافق صورت بگیرد. ما دستاوردهایی داریم و فکر نمی کنم که طالبان آزادی زنها، حقوق اقوام و آزای مطبوعات را بپذیرند.

حبیب الله، مغازه دار، غزنی

اگر من در لویه می بودم، من روابط استراتژیک با آمریکا را تایید می کردم. به دلیل این که اگر چنین پیمانی نباشد، شرایط و بدبختی هایی که در افغانستان است و تضادهایی که بین مردم است، افغانستان را به یک جنگ دنباله دار بازمی گرداند.

در مورد مصالحه با طالبان من موافقم. صلح است که خوشبختی می آورد. بر اساس قوانین افغانستان مصالحه صورت گیرد. کسانی که مخالف دولت افغانستان هستند، آنها هم باید بیایند به عنوان شهروند بیایند در انتخابات شرکت کنند و در بازسازی سهم بگیرند.

ضیا نوین، دانشجو، کابل

Image caption ضیا نوین: "افغانستان تا زمانی که بتواند بر سر پای خود ایستاد شود، به یک همپیمانی که از قدرت جهانی برخوردار باشد، ضرورت دارد"

افغانستان به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک خود همیشه با مداخله های هسایه های دور و نزدیک خود رو به رو رو بوده و تا زمانی که بتواند سر پای خود بایستد، به یک هم پیمان که از قدرت جهانی برخوردار باشد، ضرورت دارد.

اگر تمامیت ارضی و منافع ملی افغانستان در آن حفظ شود، بدون شک پیمان استراتژیک با آمریکا به نفع افغانستان خواهد بود و امید است که مشکلات موجود در افغانستان را به پایان برساند.

صلح امری نیک است که همه مردم خواهان آن هستند. خوب اگر نماینده هایی که به این لویه جرگه دعوت شده اند، بتوانند راه حلی را پیشنهاد کنند که منجر به صلح در افغانستان شود، من حمایت می کنم.

گلثوم صدیقی، فعال حقوق زنان، هرات

در مورد روابط استراتژیک با آمریکا باید بگم که ما هر چند با پروژه های زیاد همسایگان مواجه هستیم و مساله طالبان هم یک معضل عمده هست، فعلا بودن نیروهای خارجی و کشورهایی که در افغانستان همکاری نظامی دارند، یکی از شاخصهای امنیتی در افغانستان به شمار می رود.

فعلا زمان آن نیست که ما مسئولیت امنیت خود را خود به دست بگیریم، چرا فعلا ارتش و پلیس ما چندان نیرومند نیستند. هنوز جنگ در افغانستان جریان دارد و توافق ملی به وجود نیامده است. بنا براین، هنوز ضرورت هست که کشورهای دیگر (مثل آمریکا) در مورد امنیت افغانستان مداخله کنند.

طالبان همین حالا از نیروهای خرابکار به شمار می روند. من فکر می کنم کسانی که طالبان را به وجود آوردند، هنوز هم حمایت می کنند. واضح است که حامی نیروی طالبان کشورهای همسایه هستند. فکر نمی کنم که راه دادن طالبان به صحنه سیاسی کاری جالب و به نفع افغانستان باشد.

بنا براین، دشمن دشمن است. اگر من در لویه جرگه می بودم، در مورد مصالحه با طالبان رای منفی می دادم.

شمس الدین تنویر، کارمند کمیسیون حقوق بشر، قندهار

Image caption در لویه جرگه سنتی عمدتا ریش سفیدان و بزرگان قومی شرکت کرده اند

پیمان استراتژیک با آمریکا برای افغانستان که در وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خاصی قرار دارد، یک نیاز است. مصالحه با طالبان هم یک نیاز بسیار جدی است.

در مورد بستن پیمان استراتژیک با آمریکا باید منافع ملی و تمامیت ارضی افغانستان حفظ شود. در این مورد باید تعهدهای بین المللی وجود داشته باشد. بخاطری که آمریکا یک ابرقدرت است، سازمان ملل باید تضمین کند که اگر این کشور از تعهدات خود تخلف کرد، بر این کشور فشار وارد کند که بر اساس تعهدات خود عمل کند.

بخاطری که آمریکا قدرتمند است و در ده سال گذشته حاضر نشد که سندی را برای قانونمند شدن نیروهای خود در افغانستان امضا کند. بازرسی های شبانه را طوری که لازم بود، متوقف نکرد و کشتار مردم غیرنظامی مثل گذشته ادامه دارد.