روزنامه های کابل: سه شنبه، ۲۴ عقرب

یک روز مانده به زمان برگزاری لویه جرگه سنتی در کابل، روزنامه های چاپ امروز این شهر مسائل مختلف مرتبط با این جرگه را مورد بحث قرار داده اند.

قرار است لویه جرگه سنتی روز چهارشنبه، ۲۵ عقرب/آبان، برگزار شود. در این جرگه ۲۰۳۰ نفر از سراسر کشور شرکت خواهند کرد و پیمان استراتژیک با آمریکا و مصالحه با طالبان از موضوعهای اصلی مورد بحث در اجلاس آن خواهد بود.

روزنامه افغانستان نگرانی کشورهای منطقه از بستن پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را تحلیل کرده و نوشته که برخی از این کشورها حضور نظامی آمریکا در افغانستان را به زیان منافع ملی خود می دانند. به نظر نویسنده، حضور آمریکا در افغانستان از میزان "مداخلات" آنها در امور افغانستان می کاهد.

روزنامه همچنین معتقد است که برخی دیگر از کشورها در صورت حضور درازمدت آمریکا در افغانستان، از احتمال "مداخله" آمریکا در امور داخلی خود و تحولات منطقه ای نگران هستند. روزنامه افغانستان افزوده که برخی از محافل سنتی و دینی در داخل افغانستان هم نگران حضور آمریکا در کشور خود هستند.

سردبیر روزنامه افغانستان با این مقدمه نوشته که این حساسیتها باعث شده که دولت افغانستان تصمیم به برگزاری لویه جرگه سنتی برای رایزنی در باره پیمان استراتژیک با آمریکا بگیرد. حفیظ الله زکی تاکید کرده که حکومت افغانستان باید در برگزاری چنین جرگه ها و برخورد با این حساسیتها دقت به خرج دهد.

ماندگار نوشته که حجم مخالفتها و انتقادها علیه برگزاری این جرگه در حدی است که می تواند مشروعیت این جرگه را به صورت جدی مخدوش کند. نویسنده پرسیده که اگر این جرگه مشروع است، چرا واکنشهای منفی در برابر آن تا این حد گسترده است.

سرمقاله نویس ماندگار این جرگه را "فاقد پشتوانه قانونی" خوانده و نوشته که نفس واگذاری موضوعی به اهمیت بستن پیمان استراتژیک با آمریکا به "ساختاری کهنه، سنتی و فراقانونی"، نادیده گرفتن واقعیتهای موجود در کشور، دستاوردهای ده سال گذشته و تعهدات دولت در برابر مردم است.

این روزنامه در مقاله ای دیگر نوشته که برگزاری جرگه هایی که ریشه در سنتهای قبیله ای دارد، باعث "بی اعتمادی" مردم به نهادهای قانونی کشور می شود. به نظر ماندگار، تاکید دولت بر برگزاری چنین جرگه ها خود روند حاکمیت قانون را به بن بست کشیده است.

اما روزنامه اراده در سرمقاله خود رسانه های منتقد را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که این رسانه ها با تمام توانایی خود، سنجیده یا ناسنجیده علیه نظام کنونی و مسیر رو به رشد و ترقی قرار گرفته و در برابر رشد و توسعه افغانستان "سنگ اندازی" می کنند.

به تعبیر نویسنده، این رسانه ها "منافع باداران خود برا بر منافع ملی" ترجیح داده و بدون این پیامدهای فعالیتهای خود را بسنجند، تلاش دارند که برنامه برگزاری لوی جرگه را به چالش بکشند و نگذارند که نمایندگان ملت در باره مسائل حیاتی کشور با هم به بحث و مذاکره بپردازند.

نویسنده اراده معتقد است که حامد کرزی بر اساس صلاحیتهایی که قانون اساسی به او داده تصمیم به برگزاری این جرگه گرفته و مقدماتی که برای برگزاری این جرگه چیده شده هم نشان می دهد که حکومت به هر صورتی آن را برگزار خواهد کرد.

چراغ امنیت این جرگه را مورد بحث قرار داده و نوشته که ادعای طالبان دسترسی این گروه به برنامه امنیتی جرگه "خالی از پیام جدی نیست". نویسنده پرسیده که اگر نیروهای امنیتی با این همه عرض و طول نتوانست محرمترین سند خود را نگهدارند و امنیت چنین همایش مهمی را حفظ کنند، مردم به چه کسی پناه ببرند.

چراغ در ادامه تاکید کرده که به پرسشها در این مورد باید پاسخهای دقیقی داده شود و از جمله این که این سند چگونه درز کرده و چگونه به طالبان رسیده و چرا این گروه پیش از زمان برگزاری جرگه، که احتمال تغییر برنامه امنیتی آن زیاد است، این سند را افشا کرده اند.

هشت صبح در مطلبی با عنوان "طالبان و تهاجم روانی علیه جرگه سنتی" نوشته که اگر ادعای طالبان در مورد به دست آوردن برنامه امنیتی این جرگه صحت داشته باشد، کارکردهای حتی رده های بالایی نهادهای امنیتی زیر سوال خواهد رفت.

به نظر نویسنده، در این صورت وضعیت روانی مردم هم اثر منفی خواهد پذیرفت و حتی مقامهای دولتی هم نسبت به تامین امنیت خود اطمینان نداشته باشند. نویسنده هشت صبح، از قول آگاهان نوشته که ممکن است برخی کشورهای منطقه هم در طرح ادعای طالبان برای دسترسی به برنامه امنیتی لویه جرگه دخیل باشند.

نویسنده معتقد است که همسویی این کشورها با طالبان می تواند حکومت افغانستان و برگزارکنندگان جرگه سنتی را با چالشهای جدی مواجه کند. روزنامه تاکید کرده که جرگه باید کاری کند که مخالفان برگزاری آن را راضی کند و اگر موفق به تدابیر عقلانی و کارساز نشود، باعث انتقادهای بیشتری خواهد شد.

مطالب مرتبط