پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز نشست لویه جرگه در افغانستان

پایتخت افغانستان، کابل، میزبان حدود دو هزار نماینده از سراسر افغانستان در لویه جرگه سنتی است. لویه جرگه یا نشست بزرگ سنتی صبح امروز در میان تدابیر کم سابقه امنیتی با حضور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان شروع شد و برای چهار روز ادامه خواهد داشت. این جرگه جرگه مشورتی است و درباره دو موضوع عمده به دولت افغانستان مشوره خواهد داد: چگونگی رابطه استراتیژیک افغانستان با آمریکا و آینده گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت.

همکارم علی سلیمی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می بینیم.